E-dokumentacja medyczna

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna czyli możliwość wyszukiwania dokumentów za pomocą przeglądarki. Zaletami takiego rozwiązania są:

holistyczne ujęcie zdrowiaHOLISTYCZNE UJĘCIE ZDROWIA – dzięki tej funkcjonalności mamy dostęp do całej dokumentacji medycznej pacjenta, jaka został zebrana w trakcie leczenia.

 

inteligentna wyszukiwarkaINTELIGENTNA WYSZUKIWARKA – nowoczesny system wyszukiwania umożliwia bezbłędne i szybkie odszukiwanie potrzebnych informacji.

 

wymiana dokumnetów między placówkamiWYMIANA DOKUMENTÓW MIĘDZY PLACÓWKAMI – wymiana dokumentów pozwala zminimalizować czas oczekiwania na diagnozę oraz umożliwia kontrolę wykonywanych badań, aby ich nie powtarzać.

 

kompatybilnośKOMPATYBILNOŚĆ Z PLATFORMĄ P1 – system współpracuje ze standardami wykorzystywanymi w platformie P1.

 

FUNKCJONALNOŚCI:

  • Bezpieczne archiwizowanie danych.
  • Rekord Pacjenta – prezentowanie najważniejszych informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta.
  • Portal Pacjenta – dostęp do wybranych przez nas wyników i informacji medycznych dotyczących indywidualnego pacjenta.
  • Eksport dokumentów w postaci plików XML i PDF.
  • Obsługa standardów HL7 CDA i XDS.b  zgodnie z zaleceniami Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia.
  • Integracja wielu systemów.
  • Możliwość porównania dokumentacji medycznej.
  • Użycie podpisu elektronicznego oraz dostęp do wydruków.

OBSZAR ZASTOSOWANIA
obszar zastosowania