Oprogramowanie dla szpitali

Comarch Optimed NXT

To niezwykłe ułatwienie w pracy każdego rodzaju placówek medycznych, które cechuje:

szybkość i łatwość obługiSZYBKOŚĆ I ŁATWOŚĆ OBSŁUGI – istnieje możliwość kopiowania poprzednich danych, a za pomocą jednego kliknięcia jesteśmy w stanie uzupełnić wszelkie potrzebne informacje.

 

elastycznośćELASTYCZNOŚĆ – odpowiednio skonfigurowane ustawienia programu w tym wydruki, formularze, dokumenty dostosowują go indywidualnie do potrzeb placówki.
 
bezpieczeństwo danychBEZPIECZEŃSTWO DANYCH – każdy pracownik posiada indywidualny login i hasło, który zabezpiecza wszelka dokumentację. Można tutaj każdemu indywidualnie przypisać uprawnienia, co umożliwi dostęp tylko do konkretnie wskazanych informacji.0

przyjazna technologi
PRZYJAZNA TECHNOLOGIA
– to prosta instalacja i aktualizacja aplikacji. Dzięki temu personel szybciej wdroży się w swoją pracę.

Human hands during paperwork at meetingFUNKCJONALNOŚCI:

 • Intuicyjny interfejs.
 • Możliwość modernizacji dokumentów i podgląd ich historii.
 • Powiadomienia dla użytkowników.
 • Responsywność aplikacji.
 • Gotowe wzory dokumentów.
 • Podgląd informacji o stanie zdrowia pacjenta wraz z danymi o przeprowadzonymi badaniami.
 • Automatyczne zapisywanie informacji oraz tworzenie kopii roboczej.
 • Uzupełnianie dokumentów przez każdą grupę personelu.
 • Wbudowane dynamiczne raporty.
 • Integracja z różnymi systemami.
 • Predefiniowanie odpowiednich procedur (ICD9) do dowolnego dokumentu medycznego.

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

obszar