EUROTERMINAL SŁAWKÓW Sp. z o.o.

Firma “Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. powstała w kwietniu 2010 r. na bazie funkcjonującego od 2004 r. Oddziału CZH S.A. w Katowicach Euroterminal w Sławkowie. półka jest terminalem przeładunkowym usytuowanym na styku najdalej wysuniętego na zachodzie odcinka linii kolejowych, w związku z tym doskonale wpisuje się w rozwój transportu kontenerowego na trasie Daleki Wschód i Azja – Europa Zachodnia

Spółka oprócz usług przeładunku świadczy kompleksowe usługi spedycyjno-transportowe w kraju i za granicą z wykorzystaniem transportu kolejowego i samochodowego. Od grudnia 2016 firma posiada system Comarch ERP XL. Rozwój rynku sprawił, że usługi transportowe stały się ważnym czynnikiem na rynku przedsiębiorstw. Firmy coraz częściej korzystają z usług transportowo – spedycyjnych, aby sprostać oczekiwaniom klienta. Rozwój firmy w wielu obszarach oraz sytuacja rynkowa spowodowała, że istotnym w firmie elementem stał się deficyt bieżącej informacji dotyczący dużej ilości dokumentacji, jaką dysponuje przedsiębiorstwo. W firmie spedycyjno-transportowej niezwykle istotny jest obieg informacji i bieżący wgląd w dokumentację. Firma spedycyjna organizuje, koordynuje i kontroluje cały proces przemieszczania ładunku aż do finalnego odbiorcy. Od rzetelnego obiegu bieżących informacji zależy to czy ładunek zostanie dostarczony w odpowiednim czasie i w określone miejsce. Od rzetelnej bieżącej informacji zależy również rentowność i płynność finansowa przedsiębiorstwa.