Rozwiązania dedykowane

Często okazuje się, że standardowa funkcjonalność gotowego programu nie jest wystarczająca dla Twojej firmy. Wtedy siadamy wspólnie do rozmowy i projektujemy rozwiązanie, które spełni Twoje wszystkie potrzeby. Może to być całkiem nowy program bądź dodatek to gotowego systemu, który zwiększa jego funkcjonalność.

Tworzenie rozwiązań dedykowanych zaczynamy od napisania projektu, który zidentyfikuje potrzeby Twojej firmy. Będzie zawierał dokładny opis funkcjonalności wraz z uzasadnieniem ich biznesowej roli.Na podstawie projektu nasz zespół przygotuje rozwiązanie, które w kolejnym etapie wspólnie przetestujemy i naniesiemy poprawki. Po wdrożeniu programu monitorujemy jego wykorzystanie oraz wspólnie pracujemy nad jego rozwojem.

Nasze wybrane realizacje, które na co dzień pomagają naszym klientom podnosić konkurencyjność:

iCRM24

iCRM24 program do obsługi zgłoszeń.

 

 

 

 

 

 

e-faktura

dotykowe panele do ewidencji produkcji MES

internetowy panel zamówień dla drukarni,

system ewidencji zamówień z montażem

obsługa składów fabrycznych

integracja zamawiarek producentów

import danych do rejestru VAT

karty pracy

obsługa sprzedaży dla instalatorów

sklepy internetowe

portale B2B

zbiorcze drukowanie dokumentów

kontrola wykorzystania licencji

import przelewów do ERP Optima