Aktualności

Zastępstwo w Comarch DMS

Comarch DMS umożliwia administratorom definiowanie zastępstwa dla pracowników wewnątrz struktury firmy. W przypadku modelu wielospółkowego definiowanie odbywa się dla każdej ze spółek osobno. Dla każdego...

Wdrożenie Comarch Magazynier

Epidemia koronawirusa sprawiła, że sprzęty zaopatrzenia medycznego stały się niezbędne nie tylko w placówkach służby zdrowia, ale również w naszych domach. Codziennością stało się nie tylko noszenie...

Bony na cyfryzację.

110 mln złotych to kwota przeznaczona na wsparcie obszaru MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) , w celu rozwoju inwestycji informatycznych. Działania 6.2 POIR jest wdrażane, aby rozbudować wykorzystanie...

Wydruki w Comarch WMS

W aplikacji Comarch WMS można modyfikować wydruki, które drukuje się wewnątrz aplikacji, np. podczas realizacji dyspozycji. Ich definicje znajdują się w folderze: Comarch WMS\Warehouseman\Labels\. Każdy...

Comarch HRM – limitowanie pracy zdalnej

W wersji Comarch HRM 2021.1. istnieje możliwość limitowania pracy zdalnej tzn. wskazania ilości dni w miesiącu, w których pracownik może pracować zdalnie. Limit jest nadawany w schemacie uprawnień w pozycji...