Polityka prywatności i cookies

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czytaj Politykę prywatności.

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego https://erpserwis.net (dalej: Serwis).

2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.

3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych

Administratorami danych osobowych zbieranych poprzez Serwis są: ERP SERWIS Sp. z o.o. Sp.k. oraz ERP SERWIS ZALASIŃSKA, KARDYNAŁ, UJMA SPÓŁKA JAWNA, adres: Al. NMP 12B/3 42-200 Częstochowa, adres poczty elektronicznej: biuro@erpserwis.net.

III. Cel i sposób zbierania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lita RODO (na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą) w zakresie komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz zgodne z art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi:

1) Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego Serwis jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin Serwisu.

2) Pliki cookie:

a) Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.

b) Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.

c) Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

IV. Prawa Użytkownika

1) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

2) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

3) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

V. Odbiorcy danych

W związku z tym, że Administrator chce realizować jak najlepsze usługi, będzie ujawniać dane osobowe Użytkownika zaufanym partnerom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych wspierających i umożliwiających działanie Serwisu oraz jego podmiotom powiązanym.

VI. Okres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są przez okres przydatności, do czasu wniesienia sprzeciwu lub do czasu, gdy dane się zdezaktualizują.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

VIII. Przekazywanie danych poza EOG

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

IX. Postanowienia końcowe

1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.

2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.