Archiwizacja e-dokumentów w systemie ERP

System ERP a usługi dystrybucji i archiwizacji dokumentów  

Optymalizacja procesów pod względem operacyjnym i kosztowym jest istotnym zagadnieniem przed którym stoją przedsiębiorstwa. Obszarem , który może  stanowić  źródło znacznych oszczędności w  firmie  jest  elektroniczna dystrybucja i archiwizacja  faktur  wystawianych  w systemach ERP.

Automatyzacja dystrybucji i archiwizacji e-dokumentów

Rozwiązaniem umożliwiającym  automatyzację  procesu dystrybucji i archiwizacji  e-dokumentów  jest platforma  GreenMail24 firmy GreenPost , zintegrowana z używanymi w przedsiębiorstwach  systemami  ERP . Moduł integracyjny do usług GreenPost dla systemu Comarch ERP XL  wykonała firma Omega Systems  z Wrocławia.

Dzięki gotowej integracji użytkownicy systemu Comarch ERP XL mogą zarządzać procesem dystrybucji i archiwizacji e-faktur realizowanym  przez usługi GreenPost  bezpośrednio z poziomu systemu Comarch ERP XL .

W ramach usługi e-fakturowania oferowana jest  bezpieczna dystrybucja i archiwizacja  e-faktur dzięki wykorzystaniu z poziomu systemu Comarch ERP XL  funkcji kwalifikowanego podpisu elektronicznego i kwalifikowanego znacznika czasu gwarantujących integralność treści e-faktury oraz oryginalność jej pochodzenia  .

Funkcje programu do dystrybucji i archiwizacji  e-faktur

Oferowanych jest  również kilka innych, ciekawych, wyróżniających funkcjonalność systemu w ramach świadczonych usług :

  • e-faktury mogą być przesyłane Odbiorcom jako załącznik w wiadomości e-mail lub jako link do strony pobrania w portalu GreenMail24
  • Do wysyłanych e-faktur może być dołączony plik XML z danymi e-faktury, który w wielu systemach F-K jest automatycznie wczytywany w celu zaksięgowania faktury
  • Status wysyłki e-faktury i data jej odebrania przez Odbiorcę są monitorowane  bezpośrednio  w systemie Comarch ERP XL  klienta  dzięki funkcji  elektronicznego potwierdzenia odebrania e-dokumentu dostępnej na platformie GreenMail24
  • Prosta weryfikacja podpisu elektronicznego po stronie Odbiorcy e-faktury eliminuje ryzyko przyjęcia nie oryginalnej e-faktury
  • Pliki PDF z obrazem faktury mają certyfikat podpisu  osadzony  wewnątrz pliku ,  co bardzo ułatwia jego weryfikację/sprawdzenie  bez konieczności  dodatkowego programu – wystarczy,  że Odbiorca e-faktury  otworzy plik PDF.
  • Przy korzystaniu z usług GreenPost odbiorca e-faktury nie musi posiadać konta (loginu,hasła) w systemie GreenMail24 , żeby otrzymywać e-faktury
  • Odbiorca e-faktury, kiedy zdecyduje się  założyć bezpłatne  konto w systemie GreenMail24 uzyska i będzie miał trwały dostęp do wszystkich do tej pory  dostarczonych e-mailem  e-faktur oraz wszystkich wysyłanych później e-faktur przez okres 7 lat liczony  od daty wystawienia e-faktury
  • W ramach elektronicznej archiwizacji faktur papierowych dostępnej przez moduł integracyjny  systemu Comarch ERP XL GreenPost zapewnia również elektroniczne  funkcjonalne wsparcie w zakresie pozyskiwania zgód na e-faktury , które są niezbędne  z punktu widzenia prawa podatkowego do realizowania elektronicznej wysyłki  faktur

Korzyści z używania oprogramowania do dystrybucji i archiwizacji e-dokumentów

Główne korzyści,  które płyną z usług dystrybucji i archiwizacji  w ramach  integracji systemu Comarch ERP XL z  platformą GreenMail24  to :

– znaczne zmniejszenie kosztów obsługi procesu przechowywania i wysyłki faktur dzięki przejściu na elektroniczną formę archiwizacji  i doręczania  dokumentów

– skrócenie czasu dostarczania dokumentów

– zwiększenie skuteczności doręczania dokumentów dzięki monitorowaniu na poziomie systemu Comarch ERP XL statusu wysyłki e-faktury ( wysłana, doręczona, niedoręczona)

– ciągłe zapewnienie zgodności  usługi e-fakturowania i archiwizacji  z obowiązującymi przepisami podatkowymi w ramach ustawy VAT po stronie GreenPost  zgodnie z podpisaną umową z Klientem posiadającym system Comarch ERP XL

– wysokie standardy bezpieczeństwa  dla wysyłanych i archiwizowanych dokumentów dzięki zastosowaniu funkcji kwalifikowanego podpisu elektronicznego i kwalifikowanego znacznika czasu z poziomu systemu Comarch ERP XL oraz protokołu SSL.

Wdrażamy systemy ERP w wielu miastach

Zapraszamy do kontaktu