Blokada wystawiania faktur sprzedaży dla kontrahentów zagranicznych w Comarch ERP XL.

Dodawanie dodatku w Comarch ERP XL

Importowanie tworzonych plików DLL

 Program Comarch ERP XL pozwala na rozszerzenie funkcjonalności poprzez importowanie tworzonych plików DLL. Takie modyfikację pozwalają na dodawania dodatkowych modyfikacji oraz rozbudowanie blokad.

Danym przykładem rozpatrzymy blokadę na wystawiania faktur sprzedaży dla kontrahentów zagranicznych, np. dla kontrahentów zagranicznych możemy wystawiać faktury eksportowe.

Aby zaimportować modyfikację musimy wejść na dowolny moduł, przejść na zakładkę System, dalej Dodatki.

Na oknie dodatków wybieramy Importuj. W oknie dialogowym musimy wybrać naszą modyfikację.

import modyfikacji

Dalej należy wejść na modyfikację (podwójne kliknięcie na modyfikację) oraz wybrać Stan na aktywny.

Następnie należy wejść na moduł Administrator oraz dodać modyfikacje na odpowiednią strukturę firmy, wybrać strukturę, wejść na zakładkę  Dodatki oraz dodać odpowiedni dodatek.

dodawanie modyfikacji

Działanie modyfikacji w Comarch ERP XL

W przypadku gdy dodajemy Kontrahenta z kraju innego niż Polska, pojawi się komunikat, że nie możemy wystawić taki dokument.

gotowa modyfikacja: błąd przy wystawieniu faktury sprzedaży

Natomiast możemy tego kontrahenta użyć na fakturach eksportowych. Jeżeli będzie próba wystawienia dokumentu eksportowego na użytkownika z Polski, blokada nie pozwoli wystawić taki dokument.

Po więcej informacji zapraszamy do ERP Serwis

tel. 34 3225656

sekretariat@erpserwis.net

Zobacz także: