Bony na cyfryzację.

110 mln złotych to kwota przeznaczona na wsparcie obszaru MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) , w celu rozwoju inwestycji informatycznych. Działania 6.2 POIR jest wdrażane, aby rozbudować wykorzystanie technologii cyfrowych przy wsparciu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokładne założenia konkursu są jeszcze dopracowywane, ale spełniając podstawowe założenia naboru oraz mając plan na rozwój i inwestycję w obszarze informatyzacji warto już dziś zainteresować się bonami.

Kto może ubiegać się o Bony na cyfryzację?

Wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą zarejestrowaną  działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Program jest skierowany do przedsiębiorstw, które zostały dotknięte skutkami pandemii. Spadek obrotów na poziomie 40% w 2020 roku w stosunku do roku 2019 skutkuje przyznaniem dodatkowych punktów – zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(Dz. U. 2020 poz.374 z póź.zm.).

Dofinansowanie- na co przeznaczyć ?

Dofinansowanie podzielono na dwa komponenty- jeden obligatoryjny, drugi fakultatywny.

Do obligatoryjnego należą:

  • usługi programistyczne,
  • oprogramowanie gotowe, również w formie licencji ( z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego).

Do fakultatywnych należą:

  • środki trwałe, w tym maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy, sprzęt związany z przesyłaniem lub magazynowaniem danych, środki niskocenne,
  • usługi doradcze( w tym branżowe, technologiczne, biznesowe, prawne).

Zgodnie z założeniem projektu wspierane są inwestycje informatyczne, które realnie przełożą się na rozwój firmy oraz wzmocnią przed ewentualnymi przyszłymi skutkami kryzysu. Plan musi być konkurencyjny, usprawnić działanie w obszarze współpracy z dostawcami, klientami oraz wewnętrzne między działami. Dobrze, aby inwestycje informatyczne przełożyły się znacząco na nowe rynki inwestycyjne oraz oferty.

Bony na cyfryzację- finansowanie.

Konkurs 6.0 POIR to 110 mln złotych do podziału. Wsparcie na poziomie 85 % wydatków klasyfikowanych udzielane będzie przedsiębiorcom w sektorze MŚP wyłącznie w formie pomocy de minimis.

60 tyś. to minimalna wartość wydatków w projekcie, czyli minimalna wartość dofinansowania to 51 tyś. zł. Osiągalne maksimum wydatków klasyfikowanych to 300 tyś zł, co oznacza dofinansowanie w kwocie 255 tyś zł.

Plan unijny Bony dla cyfryzacji to znaczne uproszczenie zasad rozliczania projektów. Wsparcie ma być przekazane w formie ryczałtu- przedsiębiorca kalkuluje wydatki, które poniesie w ramach projektu, a rozliczenie nastąpi na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie przez przedsiębiorcę  rzeczonego projektu.

Bony dla cyfryzacji- terminy

6 września to dzień kiedy będę znane wszelkie założenia konkursu oraz szczegółowe zasady rozliczania wydatków. PARP opublikuje kompletną dokumentację potrzebną do naboru. Wnioski o dofinansowanie będę przyjmowane od 20 września do 20 października.

Ostatni okres pokazał jak ważny jest rozwój firm w obszarze cyfryzacji. Dotychczasowe projekty nie dotyczyły tego aspektu, który okazał się niezbędnym kierunkiem rozwoju firm. Duże zainteresowanie Bonami na cyfryzację zapewne potwierdzi ten kierunek rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw.