Comarch ERP XL 2018.2.1 – wersja z interfejsem obcojęzycznym!

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że w najnowszej wersji systemu Comarch ERP XL 2018.2.1 została udostępniona funkcjonalność pozwalająca na prezentowanie interfejsu w języku obcym, w oparciu o definiowane przez Użytkownika tłumaczenia. Jest to obsługa języków w alfabecie łacińskim.

Wyjątek w tym zakresie stanowi język angielski, dla którego stosowne tłumaczenia udostępniane zostały w standardzie!

Operator może zdecydować, w jakim języku powinien być prezentowany interfejs systemu, czy będzie to język polski, angielski czy też inny język zdefiniowany przez użytkownika.

Tłumaczenia fraz interfejsu dostępne są w module Administrator, zakładka Narzędzia/Tłumaczenia. W lewej kolumnie okna prezentowana jest lista polskich fraz zastosowanych w systemie, a po prawej edytowalna kolumna z ich tłumaczeniem w wybranym powyżej języku. Tym sposobem system może zostać przetłumaczony na dowolny język. Dodatkowo istnieje możliwość eksportu fraz do pliku XLS, a następnie ich uzupełnienie i zaimportowanie do systemu.

 

Funkcjonalność tą można wykorzystać także do zmiany polskich wyrażeń tak, aby były one zgodne z daną terminologią branżową lub aby odpowiadały one przyzwyczajeniom Klientów, np. zamiast „Towary” nazwa „Materiały”.