Digitalizacja – Idealny świat Czwartej Rewolucji Przemysłowej

W czasach obecnej digitalizacji, proces wprowadzenia zmian w przedsiębiorstwie jest bardzo istotnym procesem, każdy pragnie by jego biznes efektywnie się rozwijał i przynosił oczekiwane rezultaty. Polega na wprowadzeniu rozwiązań opartych na technologiach cyfrowych, dzięki implementacji przedsiębiorstwa zmieniają swoje modele biznesowe, wdrażają nowe metody obsługi klienta, wprowadzają innowacyjne usługi i nowe produkty.  

Transformacja Cyfrowa = Pozycja Lidera Na Rynku  

Nowe technologie wyraźnie wpływają na sposób zarzadzania i funkcjonowania firmy, a transformacja cyfrowa stała się koniecznością dla większości przedsiębiorstw, jeśli chcą uzyskać pozycję lidera, a bez digitalizacji będzie to znacznie utrudnione, a wręcz niemożliwe. Transformacja cyfrowa (DX) dotyczy zarówno procesów związanych z obsługą klienta, jak i wewnętrznego funkcjonowania w firmie, ma uzasadnienie, gdy konieczne jest podwyższenie wartości przedsiębiorstwa i pozycji rynkowej. Jej celem jest podniesienie przychodów, poprawienie konkurencyjności i zwiększenie marży w firmie.  

W Europie Zachodniej transformacja cyfrowa jest w dalszym ciągu czymś stosunkowo nowym:  

 • 31 % respondentów przyznaje, że transformacja cyfrowa jest dla ich firm priorytetem od roku, bądź lat dwóch 
 • 22 % badanych to duże firmy produkcyjne i przyznają, że digitalizacja jest niezbędnym procesem w ich firmie już od ponad 5 lat  
 • 21 % przedsiębiorców, utrzymuje transformacje jako priorytet od 2-3 lat  
 • 17 % przedsiębiorców, utrzymuje transformacje jako priorytet od 3-4 lat 
 • 9 % respondentów, utrzymuje transformacje cyfrowa jako priorytet krócej niż 1 rok 

Rola Digitalizacji w przedsiębiorstwach

Wprowadzenie Transformacji Cyfrowej w firmie jest tematem priorytetowym, odpowiada za nią (w blisko 40 % przypadków ) dyrektor generalny CEO, co świadczy jak ważną rolę odgrywa ona w firmie. Dyrektor generalny musi ciągle podnosić swoje kompetencje, by sprostać rewolucji. Najważniejszym elementem wprowadzenia cyfryzacji jest cel, jak np. zwiększenie wydajności w przedsiębiorstwie. Jej wynikiem są nowe modele biznesowe, które polegają na wprowadzeniu zmian w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Transformacja cyfrowa możliwa jest w każdym przedsiębiorstwie, nie zależnie od branży i wielkości. Pozwala na budowanie przewag konkurencyjnych i jest odpowiedzią na potrzeby działów sprzedaży, magazynu, marketingu, czy produkcji. 

Obecne oprogramowania IT oparte są na nowoczesnych metodach komunikacyjnych, dzięki temu system ERP może otworzyć się na aplikacje i urządzenia mobilne, oraz być filarem dla innych systemów tworząc platformę produkcyjną przedsiębiorstwa. Umożliwia ona stworzenie jednego spójnego środowiska IoT dla całego przedsiębiorstwa, wykorzystującego urządzenia Smart Device. Jest to bardzo sprytne oprogramowanie, które umożliwia otrzymywanie informacji przez pracownika, a nawet klienta i daje im możliwość wykonywania wygenerowanych przez system poleceń.  

Transformacja cyfrowa = Zysk dla biznesu  

Dynamika i kierunek digitalizacji jest mocno uzależniony od nowych rozwiązań technologicznych, które pojawiają się na rynku w niezwykle szybkim tempie i charakteryzują się coraz to powszechniejszym wykorzystaniem systemów opartych na sztucznej inteligencji jak również robotyki. Automatyzacja procesów, które do tej pory wykonywane były ręcznie. 

Korzyści z digitalizacji, wykazujące duży potencjał do ulepszenia produkcji:  

 • Korelacja popytu i podaży.  

Doskonałe zrozumienie potrzeb klientów jest szczególnie ważne w branżach produkujących dla rynku konsumenckiego. Używanie różnych metod analizy popytu oraz wspomagających jego kreowanie (systemy marketing automation ), może polepszyć jakość prognozowania popytu nawet o 85%. 

 • Poprawa jakości.  

Nowoczesne aplikacje ery Przemysłu 4.0 zakładają poprawę jakości produkcji, w wyniku rozwiązywania problemów czy eliminowanie błędów w czasie rzeczywistym i zaawansowanej kontroli procesów. Istniejące już przykłady wykazują wyeliminowanie 10-20% kosztów produkcji o obniżonej jakości. 

 • Produktywność pracowników.  

Nowe technologie znacznie wpływają na podwyższenie produktywności pracowników, również redukcja czasu między różnymi etapami produkcji i przyspieszenie procesów badania, oraz rozwoju dzięki drukowi 3D. 

 • Skrócenie czasu wejścia na rynek.  

Dzięki drukowi 3D czy projektowaniu współbieżnemu ( Concurrent Engineering ) możliwe jest bardzo szybkie prototypowanie nowych produktów i wejście z nimi na rynek. Dzięki nowym rozwiązaniom ten czas można skrócić aż o 30-50%. 

 • Wykorzystanie zasobów.  

Dzięki ciągłemu, zdalnemu monitorowaniu stanu maszyny możemy szybciej wykryć potencjalne defekty i zredukować czas jej przestoju lub niezbędnego przeprogramowania. I tym samym uniknąć awaryjnego przestoju. Konserwacja prognostyczna może zmniejszyć czas przestoju maszyny nawet o 30-50% i wydłużyć jej życie o dalsze 20-40%. 

 • Zużycie zasobów i optymalizacja procesów.  

Nowoczesne systemy zarządzania produkcją umożliwiają nam obserwacje tych procesów w czasie rzeczywistym i natychmiastową reakcję na niepożądane akcje. Ten element ucyfrowienia procesów produkcji, może przynieść 3-5% wzrost produktywności. 

 • Zarządzanie zapasami.  

Właściwe zarządzanie zapasami pozwala ograniczyć koszty kapitałowe, jednocześnie nie doprowadzając do przestojów w produkcji. Odpowiednie narzędzia do optymalizowania działania łańcuchów dostaw pozwalają ograniczyć przypadki nadprodukcji. Szacuje się, że dzięki automatyzacji zamówień, koszty przechowywania zapasów można zredukować o 20-50%.

 Wyniki badań IDC wykazują wyraźną zmianę postrzegania firm i procesów w niej zachodzących. Ciągłe doskonalenie pozwala skupić się na odkrywaniu nowych wyzwań biznesowych i zapewni dalsze możliwości rozwoju dla zaawansowanych rozwiązań automatyzacji wszystkich procesów.  

Zobacz nasz blog: