Digitalizacja – treść analogowa na cyfrową

Co to jest digitalizacja?

Digitalizacja, czyli przeniesienie papierowego obiegu dokumentów do komputera, archiwizacja danych, ochrona oryginału przed zniszczeniem i udostępnianie użytkownikom materiałów piśmienniczych ( najczęściej w sieci ). Pozwala na zaimplementowanie nowoczesnych technologii w biznesie. Jest wieloetapowym procesem, w którym trzeba zachować odpowiedni porządek i kolejność.

W biznesie nie oznacza to tylko „brak papieru”, jest to bardziej złożony proces, wpływa bowiem na:  

 • kontrolę danych,  
 • styl pracy, 
 • dostęp do informacji,  
 • bezpieczeństwo informacji, 
 • wprowadzanie istotnych zmian w dokumentacji, 
 • prowadzenie prostszej księgowości,  
 • skrócenie czasu przesyłania danych, 
 • tworzenie nowych miejsc pracy, 
 • przechowywaniu danych na przełomie lat,  
 • szybsze udostępniania informacji osobom z zewnątrz. 

Według badania IDC European DX Practice Survey, w marcu 2017 roku wśród przedsiębiorstw produkcyjnych w Europie Zachodniej, aż :  

Zapoczątkowanie transformacji cyfrowej to przełomowy czas dla prowadzenia firmy, przede wszystkim w interakcji z klientem. Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technologii w świat biznesu, skrócił się czas realizacji produkcji i  zwiększyła się konkurencyjność firmy, jak również przychód danego przedsiębiorstwa. Często jednak bywa iż transformacja cyfrowa jest jeszcze nowością dla przedsiębiorstw w Europie Zachodniej, poniżej procentowe zestawienie w tym temacie :

W Polsce też nie wygląda to najgorzej, ponieważ 33,3% przedsiębiorstw wprowadziło transformację cyfrową, niestety jeśli rozchodzi się o rozumienie pojęcia digitalizacji, znajduje się ona na stosunkowo niskim poziomie, błędnie utożsamiana jedynie z dalej postępującą informatyzacją. Tymczasem jest to istotna zmiana metod pracy, sposobu myślenia, używania modeli biznesowych, produkcyjnych, czyli ogółu procesów zachodzących w firmie. Stanowi wyzwanie dla niemal każdego aspektu w gospodarce, jest czasochłonna i wymagająca. Jednak jej efekty są spektakularne.  

W 40 % przypadków w firmach w Europie Zachodniej za wprowadzenie transformacji cyfrowej odpowiadają dyrektorzy generalni CEO, są oni najbardziej odpowiednimi osobami do wykonania tego zadania, do stworzenia nowego stanowiska pracy dla osoby dalej za to odpowiedzialnej – Chief Digital Officer (CDO). Digitalizacja jest tematem priorytetowym, ponieważ implementacja systemów ERP ma pozytywnie wpłynąć na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, i osiągnąć oczekiwane cele. W 45% jest to poprawa interakcji z klientem, 35% chce zoptymalizować i usprawnić procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, a 18% chce zwiększyć przychody w firmie.  

Nigdy wcześniej rozwój technologii nie był tak dynamiczny, jak w obecnych czasach. By biznes mógł progresować, musi zwrócić uwagę na podłączenie do sieci zarówno produktów, jak i usług. Możliwość raportowania i analiz jest kluczowa by przedsiębiorstwo mogło się rozwijać i wyciągać wnioski, by koszt przetwarzania informacji malał, a wydajność rozwiązań nieustannie się zwiększała. Odpowiednia kombinacja i integracja obszarów przedsiębiorstwa daje nam więcej możliwości, przede wszystkim dzięki podłączeniu usług i maszyn wytwórczych do sieci, mamy możliwość oceny zysków i strat, jak również jakości danego produktu. Możliwość monitorowania zapewni firmie optymalizację procesów obsługi klienta. Infrastruktura i środki transportu nie mogą pozostać z tyłu, ich rola należy do najważniejszych w przedsiębiorstwie. Wprowadzenie transformacji cyfrowej zapewni w biznesie logiczne rozwiązania, wydajność i szybkość, czyli spełnia najbardziej pożądane oczekiwania wobec mobilności.   

Potencjał Przemysłu 4.0 działa na skalę globalną i jest prekursorem zmiany w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. W obecnych czasach digitalizacji, jeśli przedsiębiorstwo chce się rozwijać, mieć pełen dostęp do surowca, zyskać na  czasie i sprostać zmieniającym się oczekiwaniom klienta, to nie ma wyjścia i musi wprowadzić zmiany i usprawnienia w swoim biznesie, będzie wtedy o krok od posiadania pożądanej gospodarki o obiegu zamkniętym.  

Czwarta Rewolucja Przemysłowa rdzeniem przedsiębiorstwa  

Koncepcja Przemysłu 4.0 została opracowana przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań w 2011 roku na Targach w Hanowerze. Początkowo chodziło o zachęcenie niemieckich przedsiębiorców do przejścia na model obiegu zamkniętego. Termin ten szybko rozpowszechnił się również w Europie. Głównym celem była robotyzacja produkcji, jest to stworzenie sytuacji w której przenikają się dwa światy automatyki przemysłowej ze światem fizycznym oraz wirtualnym. Istotna jest odpowiednia analiza i interpretacja, oraz tworzenie nowych produktów i usług. Cyfryzacja określana mianem IoT umożliwia wymianę informacji miedzy różnymi urządzeniami, pomijając przy tym udział człowieka. Dane są gromadzone w czasie rzeczywistym, analizowane i zamieniane na natychmiastowe reakcje. Czynniki przynoszące jasna i konkretną wartość sektorowi produkcyjnemu i klientom :  

 • Zużycie zasobów i optymalizacja procesów – umożliwia nam obserwacje tych procesów w czasie rzeczywistym i natychmiastową reakcję gdy się cos wydarzy, jak również zapobieganiu niepożądanych akcji. 
 • Wykorzystanie zasobów – ciągłe monitorowanie maszyn zapewni wzrost efektywności procesów gospodarczych przez zmniejszenie ilości zapasów, redukcję nie potrzebnych pauz, pozwoli wykryć potencjalne defekty i uniknąć awaryjnego przestoju.  
 • Zarządzanie zapasami – to jedna z podstawowych funkcji logistycznych przedsiębiorstwa, pozwala zminimalizować koszty kapitałowe i ograniczyć nadprodukcję. Dzięki automatyzacji zamówień, można zredukować koszty przechowywania zapasów o 20-50%. 
 • Poprawa jakości czyli rozwiązywanie problemów, niwelowanie błędów w czasie rzeczywistym, zaawansowana kontrola procesów i wyeliminowanie kosztów produkcji o obniżonej jakości o 10-20%. 
 • Produktywność pracowników – nowe technologie zredukują czas między różnymi etapami produkcji i przyspieszą proces badania i rozwoju dzięki drukowi 3D. 
 • Korelacja popytu i podaży – w czasach obecnej digitalizacji, doskonałe zrozumienie potrzeb klienta jest kluczem do sukcesu w branżach produkujących dla rynku konsumenckiego. Używanie różnych metod wspomagających oraz analizowanie popytu może polepszyć jakość prognozowania nawet o 85%. 
 • Skrócenie czasu wejścia na rynek – dzięki drukowi 3D możliwe jest prototypowanie nowych produktów i wejście z nimi na rynek. Innowacyjne rozwiązania mogą skrócić ten czas nawet o 30-50%. 
 • Serwis i obsługa posprzedażowa – zdalne serwisowanie i innowacyjne podejście do serwisu może przynieść nowe możliwości rozwoju produktu.  

Wszystkie wyżej wymienione wartości to najwyższy potencjał do ulepszenia produkcji, usprawnienia wszystkich obszarów i zachodzących procesów w przedsiębiorstwie. Jednak by tak się stało firma musi koniecznie wziąć udział w koncepcji czwartej rewolucji przemysłowej !  

Inteligentny ERP to Inteligentne Przedsiębiorstwo

Wiele przedsiębiorstw jest w posiadaniu przestarzałych systemów ERP i jest to dla nich spory problem, ponieważ dziesięcioletnie oprogramowanie bardzo odbiega od dzisiejszych standardów. Ponad 40% przedsiębiorców ponosi konsekwencję wcześniejszych wyborów oprogramowania ERP. Obecne systemy ERP są bardziej elastyczne, potrafią dopasować się modułowo do wymogów przedsiębiorstwa i nowoczesnej produkcji. Koncepcja IoT  ( Internet Rzeczy ) daje nam wiele możliwości, jest ogromnym wsparciem w bezpośrednim połączeniu z systemem ERP. Firmy które połączyły IoT z systemami ERP odnotowały zwiększenie produkcji i jakości produktów, niższe koszty prowadzenia firmy, zwiększyła się dokładność i dostępność danych znajdujących się w firmie, które są natychmiast przekazywane do systemu ERP bez konieczności wprowadzania ręcznego. Narzędzia IoT pozwalają produktom komunikować się bezpośrednio z producentem od chwili opuszczenia magazynu, po całą drogę, którą przebywa produkt. Dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym producenci otrzymują dokładne dane bezpośrednio od produktów. Ułatwia to producentom zagospodarowanie czasu i wykorzystanie  bardziej logicznego podejścia jeśli chodzi o rozplanowanie transportu i infrastrukturę.  Firma Comarch stworzyła jedno spójne środowisko IoT, dzięki wybudowaniu własnej, otwartej platformy IoT. Wykorzystuje ona urządzenia Smart Device i pozwala wynieść systemy do zarządzania zasobami na wyższy poziom inteligencji, sprawności i efektywności. Dla firm które potrzebują nowoczesnego oprogramowania, ale są związani z przestarzałym systemem ERP, najlepszym rozwiązaniem jest strategia inwestycyjna DX. 

Podsumowując, obecna technologia cyfrowa pozwala producentom monitorować pracę maszyn z dowolnego miejsca na świecie, jak również analizować dane w czasie rzeczywistym. Strategicznie dostosowuje się do współpracy zarówno z urządzeniami, jak również przechwytuje dużej ilości dane oraz sprawnie wykorzystuje i adaptuje technologie, usprawnia pracę, pomaga w budowaniu konkurencyjności i podnosi innowacyjność w firmie. 

Zobacz nasz blog