Dodanie wielu rachunków bankowych dla kontrahenta w Comarch ERP XL 2019.0

W programie Comarch ERP XL od wersji 2019.0 uproszczono dodawanie wielu rachunków bankowych dla jednego kontrahenta. Do tej pory aby dodać wiele rachunków bankowych należało dodać dla niego kilka adresów i na nich dodać oddzielne numery konta bankowego.

Od bieżącej wersji zmodyfikowano kartę kontrahenta do której dodano nową zakładkę „rozliczenia” na której możemy wprowadzić rachunki bankowe:

Nowa zakładka zawiera następujące funkcje:

  • Rachunki bankowe kontrahenta : Pozwala na wskazanie numerów kont kontrahenta oraz ich dodatkowe uszczegółowienie
  • Przypisane rejestr bankowe :określa rejestry bankowe, które powinny być wykorzystywane w kontaktach z tym kontrahentem
  • Rozliczenia – na to okno przeniesiono kontrolki, określające parametry płatności, które wcześniej znajdowały się na zakładce

Dodając nowy rachunek bankowy kontrahenta możemy go oznaczyć dodatkowymi parametrami . Możliwe jest:

  • Wskazanie waluty rachunku :w przypadku gdy kontrahent obsługuje płatności w kilku walutach, do których ma przyporządkowane oddzielne rachunki
  • Ustawienie go jako domyślnego rachunku dla rozliczeń :będzie on domyślnie podpowiadany przy nowych płatnościach dla tego kontrahenta
  • Przypisanie go do jednego z adresów kontrahenta: pozwala na rozdzielenie rachunków bankowych, które mogą funkcjonować w ramach różnych oddziałów tego kontrahenta.
  • Dodanie własnego opisu.

Przyspieszony został sposób dodawania nowych rachunków bankowych. W polu Konto możliwe jest wprowadzenie lub wklejenie pełnego numeru rachunku. Jeśli został już w systemie zdefiniowany odpowiedni numer kierunkowy bankowy, to zostanie on automatycznie podpowiedziany.

Oczywiście jeśli kontrahent posiadał już rachunek bankowy uzupełniony na zakładce księgowe to po konwersji systemu do wersji 2019.0 przeniesie się on na zakładkę „rozliczenia”.