Nowa matryca stawek VAT towarów

Szanowni Państwo,

Ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadza nową matrycę stawek VAT, opartą na kodach CN Nomenklatury Scalonej dla towarów oraz na symbolach PKWiU 2015 dla usług. Zmiany w tym zakresie wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020.

System Comarch ERP XL w związku z powyższym wprowadził odpowiednie zmiany  w systemie Comarch ERP XL w wersji 2019.3, a następnie w  wersji 2020.0 umożliwiające obsługę i aktualizację stawek VAT na kartotekach.

W wersji 2019.3 systemu wprowadzone zostały poniższe zmiany w zakresie kodów CN:

  • Formatowanie kodu na formatce i liście kodów CN

Kody prezentowane są w formacie zgodnym z formatem powszechnie stosowanym, publikowanym tj. w podziale na poszczególne sekcje numeru (4, 2, 2).

  • Dłuższy Opis kodu CN

Wydłużono stosownie Opis kodu CN, umożliwiając wprowadzenie w nim pełnej nazwy opisowej towaru według klasyfikacji nomenklatury scalonej.

  • Aktualizacja kodów PCN towarów po zmianie kodu CN
  • Zmiany na liście kodów CN

Lista kodów CN została wzbogacona o kolumnę ze stawką i flagą VAT zdefiniowaną na poszczególnych kodach. Dokonano zmiany formatowania kolumny Kod i obsłużono multiselect na liście

W wersji 2020.0 wprowadzono szereg dalszych zmian w tym zakresie, m.in.:

  • Import kodów CN z arkusza kalkulacyjnego
  • Seryjna aktualizacja stawek VAT na kodach CN oraz aktualizacja stawki z arkusza.

Za pomocą stosowych opcji, dostępnych w menu kontekstowym listy kodów CN Użytkownik może dokonać seryjnej zmiany stawki/flagi VAT na kodach CN.

  • Aktualizacja stawek VAT towarów na podstawie stawki VAT kodu CN

Po ustaleniu/zmianie stawki VAT na kodzie CN Operator ma możliwość dokonania zmiany tejże stawki na wszystkich kartach towarowych oraz grupach towarowych, na których przypisano dany kod CN.

  • Zmiana stawki VAT towaru po zmianie jego kodu CN

Funkcjonalność automatycznej zmiany stawek VAT na karcie towaru w wyniku zmiany na nim kodu CN została obsłużona w podobny sposób, jak to ma miejsce podczas ustalania/zmiany symbolu PKWiU, z tym, że zmiana na stawkę 0,00 jest poprzedzana stosownym pytaniem.

W przypadku dalszych zapytań, serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu.

34 322 56 56

sekretariat@erpserwis.net