Nowa wersja Comarch ERP Optima 2020.2.1.

W tej wersji pojawiło się wiele nowych funkcjonalności, m. in.:

Księgowość. Deklaracje w wersji Comarch ERP Optima 2020.2.1.

Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2019 wraz z ich wydrukami oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera:

PIT-28(22) z załącznikami: PIT-28/B(16), PIT/O(24), PIT/D(28),

CIT-8 (28) z załącznikami: CIT-8/O(15), CIT-D(7), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(6), CIT/IP(1), CIT/PM(1), CIT/MIT(3)

Dodano także możliwość wskazania na Fakturze Zakupu numeru rachunku bankowego Płatnika, na który ma zostać wykonana płatność.

CRM w wersji Comarch ERP Optima 2020.2.1.

Nowości

Lista Oferty handlowej. Na liście dodano operację seryjną, umożliwiającą dodanie/usunięcie szablonu na formularzu oferty handlowej.  Funkcja ta działa dla zaznaczonych na liście ofert handlowych. Dodać lub usunąć szablon można zarówno na formularzach zatwierdzonych jak i tych w buforze

Udostępnij dla OCR. Umożliwiono seryjne udostępnianie plików dla usługi OCR z poziomu listy dokumentów OBD. Funkcja dostępna jest w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy, działa dla zaznaczonych na liście dokumentów.

Handel w wersji Comarch ERP Optima 2020.2.1.

Nowości

Numer rachunku bankowego Płatnika na FZ. Na Fakturze Zakupu, Fakturze Zakupu od Rolnika Ryczałtowego oraz na korektach do tych dokumentów, na zakładce [Kontrahent] w sekcji Domyślny płatnik – umożliwiono wskazanie numeru rachunku bankowego Płatnika, na który ma zostać wykonana płatność (automatycznie podpowiada się konto bankowe oznaczone na karcie kontrahenta jako domyślne).

Comarch ERP Optima w wersji 2020.2.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista, Windows 8 oraz Windows Server 2003, 2008 i 2008 R2

Zapoznaj się ze szczegółowymi zmianami : TUTAJ

Zapraszamy do ERP Serwis

sekretariat@erpserwis.net

34 3 22 56 56