Nowe stawki diet i ryczałtów w podróżach krajowych

Z dniem 1 stycznia 2023 r. zaczną obowiązywać nowe stawki dla:

  • Diety – zwiększenie stawki z 38 zł do 45 zł
  • Ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejskiej – wzrost z 7,60 zł do 9 zł
  • Ryczałtu za nocleg (jeżeli pracownikowi nie zapewniono bezpłatnego noclegu i nie przedłożył on rachunku za nocleg w hotelu) – wzrost z 57 zł do 67,50 zł

Nocleg w hotelu (przysługuje w wysokości stwierdzonej rachunkiem, nie więcej jednak niż dwudziestokrotność stawki diety za dobę hotelową) – wzrost z 760 zł do 900 zł.

W systemie Comarch ERP XL, w wersji 2023.0 dodano nowe stawki dla diety, ryczałtu za przejazd i za nocleg, które obowiązują od 1 stycznia 2023 r.

Konfiguracja, zakładka Delegacje – nowe stawki diet i ryczałtów

Aktualizacja stóp procentowych dla odsetek kapitałowych oraz ustawowych za opóźnienie

W systemie Comarch ERP XL, w wersji 2023.0, z datą 8 września 2022 r. dodano nowe stawki dla odsetek kapitałowych oraz ustawowych za opóźnienie, tj. dla:

  • kapitałowych: 10,25%
  • ustawowych za opóźnienie: 12,25%
  • Konfiguracja, zakładka Odsetki – nowe stawki odsetek kapitałowych, ustawowych z opóźnienie

Konfiguracja, zakładka Odsetki – nowe stawki odsetek kapitałowych, ustawowych z opóźnienie