Repozytorium plików od wersji 2021.1

Comarch udoskonalił funkcjonalność repozytorium plików dostępną w DMS.  Udostępniona została funkcjonalność oznaczania atrybutami plików oraz możliwość wyszukiwania po nich.

Moduł Repozytorium dostępny jest w Comarch DMS zamiennie z funkcjonalnością Manager dokumentów. Nie ma możliwości jednoczesnej pracy z Managerem dokumentów i modułem Repozytorium.

Funkcjonalności repozytorium plików:

  • Oznaczanie plików dodatkowymi atrybutami
  • Wyszukiwanie po atrybutach i parametrach plików
  • Tworzenie struktury katalogów
  • Zarządzanie uprawnieniami dla plików i katalogów
  • Dostępność z poziomu przeglądarki
  • Archiwizacja plików

Ustawienia modułu Repozytorium dostępne są w aplikacji desktop, praca z modułem repozytorium odbywa się w aplikacji web więc dostępna jest z każdej platformy czy to mobilnej czy stacjonarnej.

Pierwsza wersja dostępna jest tylko we współpracy z Comarch DMS pracującym w trybie Standalone oraz we współpracy z systemem Comarch ERP Enterprise 6.1.