Współpraca z Politechniką Częstochowską

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że podpisaliśmy umowę o współpracy z Politechniką Częstochowską z Wydziałem Inżynierii i Informatyki.

Umowa przewiduje m.in. uruchamianie i realizowanie wspólnych projektów służących rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Zakres wzajemnej współpracy obejmuje obszar naukowo- badawczy, wzajemną promocję i podejmowanie wspólnych projektów badawczych. W ramach projektów badawczych możliwe będzie odbycie praktyk studenckich, które umożliwią studentom zdobycie wiedzy praktycznej w bezpośrednim kontakcie z doświadczonymi pracownikami.

Liczymy na to, że zawarta umowa pozwoli na realizację nowych, wspólnych przedsięwzięć.