Zmiany z obszaru Produkcja Comarch 2021.0 – Wzorce numerów partii/seryjnych

Najnowsza wersja Comarch ERP XL 2021.0 świeżo wydana w styczniu została wzbogacona o nowe funkcjonalności. W obszarze Produkcja, Producent dodał długo wyczekiwaną obsługę konfiguracji numerów serii/partii na, którą składa się m.in. definiowanie wzorców i segmentów, przypisywanie wzorców do wyrobu w technologii produkcyjnej, do pozycji Zlecenia produkcyjnego, do realizacji operacji.

Chcielibyśmy Państwu przybliżyć jedną z funkcjonalności jaką są wzorce numerów partii/seryjnych. Do jej obsługi producent udostępnił dodatkowe ikony w menu głównym na zakładce Listy:

  • Wzorce numerów partii/seryjnych – za pomocą opcji otwierana jest lista wzorców numerów partii/seryjnych, na podstawie których można generować numery partii/seryjne dla wyrobów na zleceniach produkcyjnych
  • Dodaj wzorzec – za pomocą opcji otwierane jest okno nowego wzorca numeru partii/seryjnej
  • Segmenty numerów partii/seryjnych – za pomocą opcji otwierana jest lista segmentów numerów partii/seryjnych, z których można budować wzorce numerów partii/seryjnych

Wzorce można tworzyć z kilku miejsc i różnych kroków:

  • bezpośrednio z Listy segmentów, wybierając „Utwórz wzorzec”
  • za pomocą opcji „Dodaj wzorzec” z zakładki Listy w menu głównym
  • za pomocą opcji „Dodaj z listy wzorców”.

Wybierając opcję Lista wzorców numerów partii mamy dostępną ikonę „+”, za pomocą której można zdefiniować swój wzorzec. Wzorce numerów partii/seryjnych to grupy segmentów, stanowiące wzór na numer partii seryjny dla wyrobu lub odpowiednie zapytanie SQL, na podstawie którego generowane będą numery seryjne.

Z poziomu listy wzorców można dodawać nowe wzorce, edytować istniejące. Usuwać można tylko te wzorce, które nie zostały przypisane do żadnego wyrobu w technologii/ na ZP.

W nowo otwartym oknie Wzorzec numeru partii/seryjnego należy zdefiniować: 

  • Kod
  • Nazwę wzorca,
  • na jakiej podstawie jest generowany (np. na podstawie segmentów lub na podstawie zapytania SQL)
  • Separator.

W przypadku wyboru opcji „Na podstawie segmentów” za pomocą ikony „+” można dodać zdefiniowane przez producenta segmenty, które dotyczą tylko tych obiektów z zakresu nadzlecenia produkcyjnego i zlecenia produkcyjnego, które są związane bezpośrednio z wytworzeniem wyrobu, dla którego generowany będzie numer partii/seryjny.

Wyboru separatora i określenie ilości znaków można  dokonać z poziomu okna Wzorzec numeru seryjnego/partii lub z poziomy edycji kary Segmentu :

Przypisanie Technologii dla której ma obowiązywać wzorzec należy zdefiniować  poziomy Technologii produkcyjnej, na produkcie, wybierając Rodzaj cechy i wskazując wzorzec:

Przypisany wzorzec dostępny jest na zakładce Wyroby w technologii w karcie wzorca:

Podgląd utworzonego wzorca możliwy jest po kliknięciu przycisku „?” na Wzorcu numeru partii:

Przypisany wzorzec będzie widoczny i obowiązujący przy generowaniu Zlecenia produkcyjnego  na wskazany we wzorcu produkt:

Jeśli są Państwo zainteresowani zgłębieniem tego zagadnienia, uzyskaniem szczegółowych informacji oraz chcieliby Państwo zaktualizować swoją bazę Comarch ERP XL do najnowszej  wersji by móc korzystać z funkcji generowania partii seryjnych zapraszamy do kontaktu z nasza firmą i naszymi specjalistami ds. wdrożeń. Z przyjemnością  omówimy wymagania i zaproponujemy nowe rozwiązania.