Aplikacje mobilne

Oprogramowanie mobilne w firmie

Rozwiązania mobilne są zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi wspomagającymi działalność firmy.  Aplikacje dostępne są na  smartfony jak i tablety, wspierają istotne procesy firmy, tj. sprzedaż (SFA), POS, pracę przedstawicieli handlowych,  fakturowanie,  magazyn, kadry,  serwis, backup danych czy analizy Business Intelligence.

Aplikacje działające na tablecie czy smartfonie  wspierają m. in. sprzedaż – wizyty handlowe,  czas pracy i kadry, realizacja transakcji w sklepach statcjonarnych (mPOS), zarządzanie magazynem i pracami serwisowymi, przeprowadzanie inwentaryzacji. 

ERP Serwis proponuje wielowymiarowe i nowoczesne rozwiązania mobilne:

  • Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży – kierownicy odpowiedzialni za przedstawicieli handlowych mogą skorzystać z pomocy aplikacji Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży, która monitoruje pokonywane trasy przez podwładnych. Dodatkowo pracę wspiera terminarz, w którym kierownik może zaplanować plan swojej pracy oraz skierować poszczególne zadania pracownikom;
  • Comarch ERP Mobile Sprzedaż – usprawnia pracę przede wszystkim przedstawicielom handlowym, którzy za pomocą platformy mogą przeprowadzić cała transakcję u klienta, sprawdzić historię realizowanych działań oraz płatności kontrahentów. Dodatkowo pracę wspiera specjalny terminarz, w którym łatwo i skutecznie pracownik może zaplanować i zrealizować wizytę u klienta. Osoby przebywające poza siedzibą firmy za pomocą Comarch ERP Mobilny Sprzedawca mogą komunikować się między sobą, określać statusy wykonywanych czynności oraz przeglądać zarejestrowane trasy.
  • Comarch WMS Zarządzanie – aplikacja służąca zarządzaniu logistyką magazynową przedsiębiorstwa.
  • Comarch WMS Magazynier – pracownicy magazynu mogą mieć stały dostęp do informacji dotyczących spraw magazynowych, rezerwacji, braków czy ilości zamówionego towaru. Dodatkowo aplikacja daje możliwość sprawnego zarządzania dokumentami, łatwego wyszukiwania artykułów wg kryteriów oraz monitorowania realizacji działań, poprawiając tym samym funkcjonowanie magazynu.
  • Comarch ERP e-Pracownik – aplikacja umożliwia rejestrację obecności i nieobecności w pracy zatrudnionych osób, planowanie wyjazdów w delegacje, przesyła przypomnienia o wyznaczonych urlopach pracowników oraz oczywiście daje dostęp do wszystkich informacji o profilach poszczególnych pracowników. Aplikacja współpracuje z modułem kadrowo – płacowym w systemie;

zobacz również: