Automatyczne zamykanie ZP

Warunkiem wymaganym do zamknięcia ZP jest obecność ustalonego kosztu na dokumentach RW rozchodujących materiały wykorzystywane na zleceniu. Nie zawsze jesteśmy jednak w stanie przewidzieć moment ustalenia kosztu na dokumencie. Aby zaoszczędzić czas na zamykaniu ZP, które oczekują na ustalenie kosztu, możemy ten proces zautomatyzować.

Oczekiwanie na ustalenie kosztu

Ustalenie kosztu odbywa się na fakturze przyjmującej te zasoby. Jeżeli przyjmujemy zasoby ścieżką wystawiania dokumentu PZ i następnie generowania do niego spinacza FZ to od przyjęcia towaru do otrzymania przez nas ostatecznego kosztu może minąć pewien czas. Jeżeli mamy wiele ZP, które chcemy zamknąć i nie chcemy sprawdzać co chwilę, czy mamy ustalony koszt na materiałach, to w tej sytuacji możemy wykorzystać automat, który będzie sam sprawdzał, czy dane ZP oczekujące na zamknięcie (stan ZP – „do zamknięcia”) mają ten koszt ustalony i będzie takie zlecenia zamykał automatycznie. Pozwala to na sporą oszczędność czasu pracy, ponieważ pracownik nie musi wracać do zlecenia by je zamknąć po ustaleniu kosztów, co może być wykonane kilka dni po zakończeniu prac na ZP.

Komplement do panelu produkcyjnego

Automatyczne zamykanie ZP może być również wykorzystane jako uzupełnienie funkcjonalności panelu produkcyjnego. Panel produkcyjny pozwala na obsługę zleceń produkcyjnych za pomocą dedykowanego interfejsu do rejestracji czasu i ilości przez pracowników. W przypadku zamykania ZP natrafia on jednak na ten sam problem z brakiem ustalonego kosztu. W tej sytuacji automat do zamykania może służyć jako uzupełnienie procesu, aby nie wymagać od pracowników produkcyjnych weryfikacji kosztów zlecenia.