Nowe struktury JPK_VAT7 w wersjach Comarch ERP XL

Od 1 Października 2020 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów wprowadzone zostaną struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, o których mowa w art. 193 a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) wraz z broszurami informacyjnymi.

Strukturami tymi są:

  • Struktura JPK_VAT z deklaracją miesięczną JPK_V7M(1)
  • Struktura JPK_VAT z deklaracją kwartalną JPK_V7K(1)

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane łącznie z informacją o ewidencji w jednym dokumencie elektronicznym JPK_VAT, w formie JPK_V7M lub JPK_V7K.

Program Comarch ERP XL jest przystosowany do tych zmian od wersji 2019.3.4. W niniejszym artykule opisze, jakie zmiany zostały wprowadzone do obsługi nowych zasad.

Dostępność plików JPK_V7Mi JPK_V7K

Generowanie plików JPK_V7M i JPK_V7K zostało uzależnione od ustawienia parametrów w konfiguracji, dostępnych z poziomu zakładki księgowość-> Parametry2 w polu deklaracje, których nazwy uległy lekkiej modyfikacji.

Po zmianach opcje występują pod nazwami:

  • VAT-7M (wcześniej VAT-7) – opcja decydująca o możliwości generowania plików JPK_V7M, jak również deklaracji VAT-7 na „starych” formularzach
  • VAT-7K (nazwa opcji bez zmiany) – opcja decydująca o możliwości generowania plików JPK_V7K, jak również deklaracji VAT-7K na „starych” formularzach.

Jeżeli zostaną wybrane obie opcje, zostanie udostępniona możliwość generowania pliku wg struktury JPK_V7M lub JPK_V7K.

Zmiany dotyczące miejsca generowania plików JPK_V7M i JPK_V7K

Generacja plików JPK_V7M i JPK_V7K odbywa się z poziomu istniejącego okna „Lista plików JPK” z poziomu, z którego dostępna jest także generacja innych plików JPK, jak np. JPK_VAT, JPK_FA, JPK_MAG itd.

Zmiany na kartach towaru, kontrahentach oraz dokumentach

W związku z nowymi formularzami deklaracji zostały także dodane odpowiednie pola JPK_ Procedury na karcie kontrahenta, w zakładce księgowe.

Pole JPK_GTU na karcie towarowej na zakładce księgowość.

Dodane zostały także oba pola na samych dokumentach na zakładce VAT dokumentów.