Blokada księgowań po zamknięciu miesiąca

Istnieją sytuacje, gdy zachodzi potrzeba ustawienia dodatkowych blokad. W sytuacji, gdy już nie oczekujemy księgowań żadnych dokumentów, możemy zrobić blokadę, w której główna księgowa może ustalać okresy zablokowane lub odblokowane dla księgowania. Dokumenty, które będą powstawały w tym okresie, będą odpowiednio dostępne do księgowania lub niedostępne.

W naszym przypadku operator który ma atrybut „Zmiana okresów księgowych” ustawiony na „Tak” ma dostęp do blokowania okresów. Aby zablokować okres, jest przycisk, który otwiera okresy, na tym oknie wybieramy co chcemy zablokować, po zmianie już zaczyna działać blokada.

Rysunek 1 Okno do modyfikacji okresów

W przypadku, gdy ktoś będzie próbować zaksięgować dokument, będzie pojawiać się komunikat o błędzie zapisu księgowania.

Rysunek 2 Komunikat przy próbie zaksięgować dokument z zablokowanego okresu

Daną modyfikację można dodatkowo rozszerzyć. Przykładowo aby blokada dotyczyła tylko konkretnych kont, lub aby nie brało pod uwagę jakiś kont. Również można ustalić inny sposób, do wybrania operatorów, którzy mogą modyfikować okresy.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu

ERP Serwis

34 322 56 56

sekretariat@erpserwis.net