Comarch ERP XL w wersji 2020.0.

Wśród najważniejszych zmian warto wymienić kolejne usprawnienia związane z nową matrycą stawek VAT towarów, która wchodzi w życie od 1.04.2020 r. Przygotowano narzędzia do importu kodów CN i symboli PKWiU z arkusza kalkulacyjnego oraz funkcjonalność seryjnej aktualizacji stawek VAT na kodach CN, również na podstawie stawki określonej na PKWiU.

Ponadto wprowadzono Comarch MyPoint – narzędzie do analizy wydajności pracy pracowników. Każdy użytkownik może sam sprawdzić swoją produktywność, z kolei przełożony może szybko i łatwo sprawdzić wydajność poszczególnych pracowników i całego zespołu.  Dane do analiz pobierane są z Rejestru historii zapisów modyfikacji dokumentów (również nowość)

Inne najważniejsze funkcjonalności to :

  • Zmiany w deklaracjach podatkowych VAT, CIT i ITF
  • W produkcji: słownik zabiegów, stały czas operacji i nieograniczona zdolność produkcyjna zasobu
  • Możliwość zapisywania historii zmian na dokumentach

Nowe parametry definiowane na technologiach produkcyjnych, które wpływają na proces planowania zleceń. To m.in.: możliwość określenia nieograniczonych zdolności produkcyjnych dla zasobów, dzięki czemu w tym samym czasie, np. ten sam operator może być przydzielony do obsługi wielu maszyn oraz możliwość ustalenia stałego i niezależnego od ilości – czasu operacji.
W celu usprawnienia procesu budowy technologii można skorzystać także ze słownika zabiegów produkcyjnych, gdzie można zdefiniować te najczęściej powtarzalne, a następnie wykorzystać w operacjach.

W 2019 roku, decyzję o zakupie Comarch ERP XL podjęło ponad 300 firm. Wśród nich można wyróżnić wiele znanych marek, m.in.: KRISPOL Sp. z o.o., R&G PLUS Sp. z o.o., SPOMASZ Pleszew S.A. czy Hoop Polska Sp. z o.o..

Zapraszamy do kontaktu

ERP Serwis

34 322 56 56

zobacz także: