Comarch Mobile w nowej wersji 2019.5

Informujemy o udostępnieniu aplikacji Comarch Mobile w wersji 2019.5 Skoncentrowano się głównie na dostosowaniu do zmian wynikających z nowelizacji ustawy o VAT i stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP, split payment). Zmiany w przepisach, oprócz likwidacji odwrotnego obciążenia, przewidują także od 1 listopada 2019 r. obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w przypadku dokonywania płatności za nabyte towary lub usługi przy spełnieniu określonych warunków (dotyczy około 150 grup towarowych określonych w załączniku nr 15 do Ustawy o VAT).

Zmiany w Comarch Mobile 2019.5

MPP w Comarch Mobile obsługiwane jest na następujących dokumentach: Fakturach sprzedaży (FS), Fakturach sprzedaży zaliczkowych (FSL), Wydań zewnętrznych generujących płatności (WZ).

Parametr Podzielona płatność na nagłówku dokumentu jest automatycznie zaznaczany podczas zapisu/zatwierdzenia dokumentu handlowego w aplikacji, jeżeli:

  • w systemie ERP włączona jest odpowiednia konfiguracja dotycząca obligatoryjnego stosowania MPP,
  • transakcja na dokumencie jest krajowa ,
  • wybrany kontrahent na dokumencie jest kontrahentem o typie podmiot gospodarczy ,
  • na dokumencie znajdują się towary, na których zaznaczony jest parametr: Podzielona płatność ,
  • końcowa wartość brutto dokumentu jest większa lub równa 15.000zł Parametr Podzielona płatność można zaznaczyć również ręcznie na wymienionych dokumentach handlowych.

W zależności od systemu ERP obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany w aplikacji Comarch Mobile jeżeli zostały skonfigurowane następujące elementy:

  • Comarch ERP XL- zaznaczony parametr: „Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności” (Konfiguracja/Sprzedaż/Parametry2),
  • Comarch ERP Altum- wybrana opcja: „W Księgowości i handlu” w polu „Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich” (nagłówek formularza firmy),
  • Comarch ERP Optima- brak konfiguracji, zawsze stosowany obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności.

Na karcie kontrahenta została wprowadzona zmiana nazewnictwa dla informacji: „Płatność z wykorzystaniem Split Payment” została wprowadzona nazwa: „Płatność z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności”.

Jeżeli z poziomu systemu ERP karta towaru została oznaczona parametrem: „Podzielona płatność” wówczas w aplikacji Comarch Mobile w szczegółach towaru prezentowana jest odpowiednia informacja odnośnie klasyfikacji towaru.

Dokumenty, które dla parametru: „Podzielona płatność” mają ustawienie na wartość: „Tak” na nagłówku, będą dodatkowo na wydruku dokumentu posiadały adnotację: „Mechanizm podzielonej płatności”.

Z rozwiązań Comarch Mobile korzysta na dzień dzisiejszy ponad 1100 przedsiębiorstw. Narzędzia wspierają pracowników w terenie pomagając im skutecznie realizować działania w szeroko pojętej sprzedaży (pre i vanselling) i zakupach oraz serwisie. Dowodem na to, że firmy coraz chętniej inwestują w rozwiązania mobilne świadczy blisko 40% (r/r) wzrost sprzedaży po 9 miesiącach

Wersja 2019.5 Comarch Mobile współpracuje z systemami Comarch ERP w wersjach:

Comarch ERP XL 2018.2.1 – moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Serwis, Zakupy i Monitorowanie,

Comarch ERP XL 2019.3 – moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Serwis, Zakupy i Monitorowanie,

Comarch ERP XL Start – moduły: Zarządzanie (w zakresie Monitorowania), Sprzedaż (bez obsługi wizyt), Serwis (bez przeglądów), Zakupy i Monitorowanie,

Comarch ERP Altum 2018.5 – moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Zakupy, Monitorowanie i mPOS,

Comarch ERP Altum 2019.5.1 – moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Zakupy, Monitorowanie i mPOS,

Comarch ERP Optima 2020.0 – moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Monitorowanie,

Comarch ERP Menadżer Kluczy 2019.1.4.

Aplikacje Comarch Mobile Sprzedaż i Monitorowanie od wersji 2015.6 nie współpracują z urządzeniami opartymi o architekturę x86 (np. urządzenia z procesorami Intel Atom).

Wraz z końcem roku 2015 zakończono wsparcie użytkowania aplikacji Comarch Mobile na urządzeniach z Androidem 2.3.x oraz 3.x Oznacza to, że wersje aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż oraz Monitorowanie, wydane od 2016 nie działają na urządzeniach mobilnych z takim oprogramowaniem.

Źródło: Comarch: „Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch Mobile w wersji 2019.5 , gdzie znajduje się szczegółowy opis zmian wprowadzonych w nowej wersji systemu.

Zapraszamy do kontaktu

ERP Serwis

34 322 56 56

sekretariat@erpserwis.net

Zobacz także :