Biała lista podatników w systemie ERP XL

Biała lista podatników to prowadzony przez szefa KAS elektroniczny wykaz przedsiębiorców. Biała lista podatników będzie zawierać przede wszystkim numery rachunków bankowych przedsiębiorców, na które kontrahenci powinni dokonywać wpłat (są to konta wpisane w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym NIP lub CEIDG).

Od 01 listopada 2019 roku przedsiębiorca w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących białej listy podatników będzie miał więcej obowiązków administracyjnych przy prowadzeniu swojej działalności gospodarczej. Zakładając, że przedsiębiorca dokona w ciągu miesiąca kilku zakupów o wartości równej lub powyżej 15 tys. zł od czynnych podatników VAT, to aby móc je wprowadzić w koszty podatkowe będzie musiał weryfikować czy rachunek bankowy sprzedawcy na dzień zlecenia przelewu był umieszczony na liście. Jeśli rachunek nie znajdował się na liście podatnik będzie miał 3 dni robocze na złożenie pisma w urzędzie skarbowym właściwym dla sprzedawcy i tym samym będzie mógł zakup wprowadzić w koszty.

Jak wygląda Biała Lista podatników w Comarch ERP XL

Od wersji Comarch ERP XL 2019.3 system wyposażony jest w mechanizm pozwalający na monitorowanie rachunków bankowych kontrahenta. W systemie należy zaznaczyć parametr Weryfikuj rachunek bankowy dla płatności powyżej limitu gotówkowego w Konfiguracja / Księgowość / Parametry 2.

Sprawdzenia konta bankowego dla naszego kontrahenta możemy dokonać na karcie kontrahenta. Na zakładce Rozliczenia dodano kolumnę Zgłoszony, w której mamy informację czy dany numer rachunku bankowego został zgłoszony do Urzędu Skarbowego.

Aby sprawdzić rachunek kontrahenta należy skorzystać z przycisku Sprawdź status podmiotu w VAT.

Dodatkowo na karcie rachunku bankowego dodano przycisk Historia, który umożliwia wyświetlenie listy dotychczasowych zapytań do Ministerstwa Finansów wraz z otrzymanym wynikiem.

Dodatkowo w momencie wprowadzania faktury system sprawdza, czy rachunek bankowy, na który będzie realizowana płatność został przez kontrahenta zgłoszony do Urzędu Skarbowego. Weryfikacja taka następuje dla tych dokumentów zakupu, których wartość transakcji przekracza limit gotówkowy (domyślnie 15.000 zł). W przypadku, gdy ten rachunek nie został zgłoszony po wejściu na okno płatności rachunek, który nie został poprawnie zweryfikowany w bazie podatników, zostaje podświetlony żółtym kolorem.

System poinformuje nas również o braku zarejestrowanego konta bankowego kontrahenta w momencie wykonywania przelewów. W przypadku błędów pojawi się komunikat.

Po więcej informacji zachęcamy do kontaktu

34 322 56 56

sekretariat@erpserwis.net

zobacz także: