Comarch MyPoint

UWAGA!  Comarch MyPoint za darmo !

do końca czerwca dla każdego klienta

Comarch ERP XL i Comarch ERP Optima, który wcześniej nie używał tej aplikacji.


Regulamin promocji na stronie produktu TUTAJ:

Comarch MyPoint 

Jest to narzędzie analityczne oferujące szybką i przejrzystą weryfikację pracy pracowników korzystających z systemu źródłowego Comarch ERP Optima. Comarch MyPoint umożliwia mierzenie, weryfikację i analizę wyników Twojej firmy wynikających między innymi z wprowadzania dokumentów. Aplikacja jest realnym i skutecznym wsparciem w zakresie realizacji procesów controlingu, takich jak utrzymanie efektywności pracy operatorów, monitorowanie trendów produktywności i efektywności wykonywanych operacji w systemie źródłowym Optima.

Pozwala na monitorowanie wyników pracy w perspektywie poszczególnych pracowników, monitoruje obszary działań na dokumentach, w których pracownicy są najmniej efektywni oraz weryfikuje produktywność w poszczególnych godzinach pracy

Funkcje raporty i analizy Comarch MyPoint

Comarch MyPoint daje możliwość wizualizacji:

 • statystyki wystawianych dokumentów,
 • wyników pracy pracownika.

Ponadto, aplikacja jest realnym i skutecznym narzędziem pozwalającym na:

 • utrzymanie efektywności pracy pracowników,
 • monitorowanie trendów produktywności i efektywności wykonywanych operacji w systemie źródłowym Comarch ERP Optima,
 • kontrolowanie i monitorowane pracy pracowników w biurach rachunkowych,
 • monitorowanie trendu produkcyjności w poszczególnych okresach czasu przez kadrę zarządczą,
 • kontrolowanie własnej produkcyjności osiąganej w danym okresie czasu przez pracownika

Zestawienie prezentujące w przystępny, graficzny sposób, dane liczbowe opisujące pracę zalogowanego operatora, w danym okresie czasu. Pracownik może w ten sposób kontrolować własną efektywność pracy.

Z kolei możliwość weryfikacji czasu pracy i operacji na dokumentach w danym obszarze, pozwala na zaobserwowanie gdzie występują tzw. wąskie gardła, czyli z jakim typem dokumentów pracownik ma największe trudności.

Zbiorcze wyniki efektywności, prezentujące  jak sprawnie realizowane są procesy w kontekście dokumentów. Pozwalają na weryfikacje wydajności pracy w poszczególnych obszarach takich jak:

 • Handel, 
 • Kadry,
 • Księgowość,
 • Magazyn,
 • Płatności,
 • Rejestr VAT,
 • Środki Trwałe.

Czytelny wykres przedstawia, na których obszarach operacje na dokumentach zajmują najwięcej czasu. Zestawienie zawiera również porównanie wydajności w stosunku do okresu poprzedniego. Pozwala to na monitorowanie trendu i szybkie dostrzeżenie ewentualnych spadków wydajności.

Pulpit menadżera pozwalający na weryfikacje i monitorowanie wyników pracy poszczególnych użytkowników Comarch ERP Optima. Funkcjonalność pozwala na monitorowanie czasu pracy w systemie, efektywności w poszczególnych godzinach oraz średnich wyników produktywności operatorów.

Zestawienie dostarcza przejrzystą informację w których przedziałach godzinowych wydajność pracy jest najwyższa. Dzięki możliwości wyboru różnych operatorów, pulpit umożliwia sprawdzenie czy w trakcie zalogowania w systemie Comarch ERP Optima, pracownik podejmuje operacje wystawienia lub modyfikacji dokumentów.

Przy zakupie usługi na rok Klienci otrzymują 4 miesiące, a w wersji kwartalnej 2 miesiące za darmo!

Usługę można zamówić przez Sklep Comarch »

Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie Comarch MyPoint »

My Point ekran statystyki dokumentów

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu

34 322 56 56

sekretariat@erpserwis.net

zobacz więcej: