Nowa wersja Comarch ERP Optima 2020.0.1.

Nowa odsłona systemu  Comarch ERP Optima 2020.0.1  to przede wszystkim wprowadzenie zmian wynikających z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dostosowanie do pozostałych zmian w przepisach prawnych.

Ponad 70 nowości i ulepszeń, które wprowadzono w nowej wersji sprawią, że praca  z programem stanie się jeszcze szybsza i łatwiejsza. Przygotowano dla Państwa prezentację, w której omówione zostały najważniejsze zmiany w programie Comarch ERP Optima 2020.0.1. Pobierz tutaj.

ZMIANY W NOWEJ WERSJI COMARCH ERP OPTIMA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W PRZEPISACH

Wprowadzono zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych związane z obniżeniem progu podatkowego z 18% na 17%, podwyższeniem kosztów uzyskania przychodu oraz wyliczeniem zaliczek na PIT-36 z uwzględnieniem stawki 17,75%

Dostosowano Comarch ERP Optima 2020.0.1 do Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, na mocy której od 1 listopada 2019r. dla transakcji dokonanych pomiędzy przedsiębiorcami będącymi podatnikami, w przypadku towarów wskazanych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT, należy stosować mechanizm podzielonej płatności.

Wprowadzono funkcjonalność, która umożliwia weryfikację rachunków bankowych kontrahentów w udostępnionym przez Ministerstwo Finansów Wykazie podatników VAT.

W przypadku kwartalnych deklaracji VAT-7K umożliwiono generowanie zapisów korekcyjnych związanych z zawiadomieniem VAT-ZD do poszczególnych miesięcy.

Nowości w Comarch ERP Optima 2020.0.1

  • Umożliwiono stosowanie w programie dłuższych haseł operatorów.
  • Wprowadzono możliwość naliczania zajęcia wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich wypłat wypłacanych pracownikowi w danym miesiącu.
  • Umożliwiono import oraz eksport czasu pracy dla zleceniobiorców z/do arkusza Excel.
  • Dodano funkcjonalność blokady edycji czasu pracy za okres, w którym pracownik posiada naliczoną wypłatę etatową.
  • Dodano możliwość nadawania przesyłek za pośrednictwem InPost. Dostępne usługi to Paczkomaty InPost oraz dla zamówień realizowanych za pośrednictwem serwisu Allegro: Allegro Kurier24 InPost oraz Allegro MiniKurier24 InPost.
  • Wprowadzono funkcjonalność automatycznego numerowania dokumentów wewnętrznych w rejestrze VAT na podstawie numeru dokumentu pierwotnego.
  • W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, umożliwiono liczenie ilości dni zwłoki od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu wolnym. Na wzorcu faktur cyklicznych umożliwiono wielokrotne dodawanie tego samego kontrahenta wraz ze wskazaniem dla niego różnych odbiorców, dzięki czemu możliwe jest fakturowanie np. sieci sklepów.

FUNKCJE POSZERZAJĄCE INTEGRACJĘ Z ERP 4.0:

W module Analizy BI dodaliśmy raporty związane z PPK. Rozwinęliśmy obszar Kadr i Płac o opisy analityczne oraz nowe atrybuty, m.in. zaksięgowanie listy płac. Poprawiliśmy raporty Rozrachunków Księgowych oraz obsłużyliśmy zakazy magazynowe.

Wspólne:

•           Weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów w Wykazie podatników VAT

Handel:

•           Mechanizm Podzielonej Płatności

•           Współpraca InPost – Allegro

Księgowość:

•           Generowanie miesięcznego zawiadomienia VAT-ZD do deklaracji VAT-7K

Płace i Kadry:

•                      Blokada edycji czasu pracy po naliczeniu wypłaty

Comarch ERP Optima 2020.0.1Zobacz nowości i zmiany.

Najnowszą wersję Comarch ERP Optima 2020.0.1 znajdziecie Państwo również na stronie Comarch:

W usłudze IBARD – w katalogu Optima2020 udostępnionym przez użytkownika Comarch w  otoczeniu sieciowym

            FTP:

Host: ftp.support.comarch.pl

Użytkownik: optima.wersje

Hasło: PartnerCDN1!

Zapraszamy do kontaktu

ERP Serwis

34 322 56 56

sekretariat@erpserwis.net

zobacz także: