Definiowanie kategorii słownikowych oraz oznaczanie towarów, kontrahentów oraz pól w systemie Comarch ERP XL własnymi kolorami

Chcielibyśmy Państwu przybliżyć funkcjonalność jaka jest definiowanie kategorii słownikowych  dot. rodzaju towaru i kontrahentów, którą można z poziomu administratora dowolnie konfigurować. Jest to jedno z głównych  narzędzi systemowych, które pozowana zarządzać m.in. listą towarów lub kontrahentów  by maksymalnie wykorzystywać filtrowanie na listach.

W systemie zdefiniowanych jest  10 podstawowych rodzajów towarów, które można zmodyfikować według własnych konfiguracji. Jeżeli zdefiniowane w standardzie rodzaje towarów nie są wystarczające można je rozwinąć o kolejne kategorie. Jeżeli mowa o rodzajach kontrahentów to standard posiada 11 podstawowych definicji kontrahentów.

Definiowanie i podgląd rodzajów dostępny jest z modułu Administrator z funkcji Kategorie słownikowe dostępnej z zakładki Listy.

Użytkownik ma możliwość dodawania nowych wartości poprzez ikonę,

natomiast za pomocą ikony

może je modyfikować.

 • Rodzaje towarów są dostępne w kategorii Inne:
 • Rodzaje kontrahentów są dostępne w  kategorii CRM:

Wyświetlanie elementów na formatce Kategorie odbywa się wg. standardowych zasad czyli:

 • Predefiniowane aktywne elementy – kolor niebieski
 • Elementy dodane przez Użytkownika – kolor czarny
 • Elementy nieaktywne – kolor szary

Powyższe rodzaje można wskazać na Karcie towaru na zakładce Normatywy w oknie Normatywy lub na Karcie kontrahenta  na zakładce Ogólne:

Jeżeli do elementu Kategorii ABC/XYZ zostanie przypisany element kategorii Rodzaje towarów, to wskazanie na normatywie kategorii ABX/XYZ będzie jednoznaczne z automatycznym ustawieniem „Rodzaju towaru” na tym normatywie.

Ikona “plusa” lub “lupki” powoduje otwarcie formatki dodanie/edycja wartości kategorii typu Rodzaj towaru. Na zakładce Ogólne możliwe jest dodanie nowej wartości kategorii. Nie można zmienić nazw predefiniowanych wartości (są nieaktywne). Można wskazać kolor domyślny dla tekstu, oraz kolor dla zaznaczonego tekstu. Okno w przypadku definiowania/edycji Rodzaju kontrahenta nieznacznie się różni – zawiera dwie zakładki: Ogólne i Dokumenty.

Na zakładce Ogólne możliwe jest dodanie nowej wartości kategorii np. Rodzaj kontrahenta. Nie można zmienić nazw predefiniowanych wartości (są nieaktywne). Użytkownik ma możliwość ustawienia jakie informacje będą wymagane dla nowo dodawanych kart towarów o wybranym rodzaju. Grupa tych opcji to Wymagane informacje, składające się z trzech możliwych do wyboru parametrów:

 • Nazwa
 • NIP dla płatnika VAT
 • Miasto.

Użytkownik ma również możliwość wyboru koloru czcionki w jakim rodzaj kontrahentów będzie wyświetlany na liście kontrahentów oraz zaznaczenia parametrów: Wartość domyślna i Aktywny.

Na zakładce Dokumenty użytkownik ma możliwość wyboru rodzajów dokumentów, dla których możliwy będzie wybór dodawanego/edytowanego rodzaju kontrahenta.

Przypisanie rodzajów do obiektów jakim są Towar i Kontrahent  widoczne jest na listach:

W systemie Comarch ERP XL słownik kategorii pozwala definiować własne kolory także dla 10 w następujących domyślnych kategoriach:

 • Kolory kwot
 • Kolory zadań terminarza
 • Realizacje pakietów
 • Stany dokumentu
 • Stany środka trwałego
 • Stany zapisów księgowych
 • Stany zleceń produkcyjnych
 • Terminy płatności
 • Typ operacji konfiguratora produktu
 • Typ materiały konfiguratora produktu

Każda z powyższych kategorii zawiera domyślne wartości. Naciśniecie ikont “lupka” powoduje otwarcie okna edycji wartości w danej kategorii. W tej kategorii nie można dodawać własnych definicji, ikona “plusa” jest nieaktywna. Ponadto Użytkownik ma możliwość wyboru koloru z palety barw dla Wartości za pomocą przycisku KOLOR.

Po zdefiniowaniu kategorii obiektu dla statusu zleceń produkcyjnych, na Liście zleceń widoczne są wskazane kolory:

Jeśli są Państwo zainteresowani zgłębieniem tego zagadnienia, uzyskaniem szczegółowych informacji oraz chcieliby Państwo zaktualizować swoją zapraszamy do kontaktu z nasza firmą i naszymi specjalistami ds. wdrożeń. Z przyjemnością  omówimy wymagania i zaproponujemy nowe rozwiązania.