Brexit – Zmiany związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE

W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w systemie Comarch ERP XL wprowadzono odpowiednie zmiany.

Od wersji Comarch ERP XL 2021.0:

  • dla nowo wygenerowanych baz kod kraju GB znajduje się w grupie kodów pozaunijnych, co oznacza, że po wybraniu kodu kraju GB na karcie kontrahenta, domyślnie zostanie on ustawiony jako kontrahent pozaunijny.
  • w bazach konwertowanych do wersji 2021.0.0 pozostawiono kod kraju GB w grupie kodów unijnych. Jest to konieczne w celu poprawnego rejestrowania korekt do dokumentów wystawionych przed 01-01-2021 bądź kontynuacji transakcji rozpoczętych przed tą datą.

Zatem na już istniejących w bazie kartach klientów z Wielkiej Brytanii na zakładce [Księgowe] nadal pojawi się Typ kontrahenta jako unijny. Użytkownik musi sam zadbać o ustawienie odpowiedniego typu kontrahenta na zakładce [Księgowe] dla kontrahentów z Wielkiej Brytanii, tzn. ustawić dla nich Typ kontrahenta: pozaunijny. Tak samo na nowo zakładanych kartach po wybraniu kodu kraju GB, w tej wersji Comarch ERP XL jeszcze pojawi się Typ kontrahenta: unijny.

  • Dodano kod XI – Irlandia Północna do listy kodów krajów celnych. Kod ten został przypisany do grupy kodów unijnych. Po wybraniu kodu kraju XI na karcie kontrahenta, domyślnie zostanie on ustawiony jako kontrahent unijny.

Od wersji Comarch ERP XL 2021.0.1, czyli wersji z HotFixem:

  • w bazach konwertowanych do wersji 2021.0.1 przy zakładaniu karty kontrahenta, po wybraniu kodu kraju GB, na zakładce [Księgowe] już automatycznie ustawi się Typ kontrahenta jako pozaunijny.
  • Natomiast na karcie Klienta z Wielkiej Brytanii powstałej przed konwersją systemu do wersji 2021.0.1 nadal będzie widnieć Typ kontrahenta: unijny – zatem w tym przypadku użytkownik musi sam zadbać o ustawienie odpowiedniego typu kontrahenta na zakładce [Księgowe] dla kontrahentów z Wielkiej Brytanii, tzn. ustawić dla nich Typ kontrahenta: pozaunijny.