Obieg dokumentów dla firm

Zarządzanie dokumentacją w firmie

W każdym przedsiębiorstwie jednym z najbardziej istotnych procesów jest sprawny obieg informacji. Ma to wpływ na zarządzanie wszystkimi procesami i działami, wpływa na jakość świadczonych usług oraz na konkurencyjność firmy na rynku, co przekłada się wprost proporcjonalnie na zyski. Ponieważ administracja zajmuje w firmie dużo czasu, pracownicy często niejednokrotnie przepisują do różnych programów te same dane, co zajmuje sporo czasu, jest mało efektywne. ERP Serwis proponuje usprawnienie w postaci DMS Obieg Dokumentów.

Dane krążące w firmie, wszelkiego rodzaju dokumentacja jest przetwarzania, często przez wiele osób, zgodnie z ustalonymi procedurami wewnątrz firmy. Wymaga to często analizy, weryfikacji,  zatwierdzenia przez pracowników w strukturze firmy. Aplikacja DMS służy polepszeniu przepływu informacji , prac i zadań w firmie.

Comarch DMS (Document Management System) to narzędzie, które pozwala w prosty sposób modelować różnego typu procesy w zakresie obiegu dokumentów. Zaawansowane możliwości pomogą wdrożyć oraz usprawnić np.: elektroniczny obieg faktur kosztowych, umów,  zgłoszeń, wniosków pracowników i realizację zapotrzebowań czy dokumentacji technicznych.

Korzyści z wdrożenia obiegu dokumentów

Korzyści dla firmy wynikające z wdrożenia DMS to nie tylko skrócenie czasu poświęconego na administrację. To również szybszy dostęp do informacji o dokumencie, ochrona przed utratą.

Dalsze korzyści to:

Skraca czas podejmowania decyzji, akceptacji umów, obsługi kontrahenta

Obsługuje różnego rodzaju dokumenty: faktury, umowy, zlecenia, nowe projekty, nowe produkty, rysunki techniczne

Umożliwia kontrolę pracy pracowników poprzez system powiadamiania o każdym etapie i terminie

Funkcje Obiegu Dokumentów

  • Pełna obsługa korespondencji firmy, zarówno z poziomu systemu, jak i aplikacji dostępnej poprzez WWW
  • Szybkie dodawanie skanów dokumentów do systemu dzięki automatycznemu importowi
  • Redukcja kosztów poprzez ograniczenie ilości tradycyjnych, papierowych dokumentów
  • Szybsze wykonanie zadań, dzięki precyzyjnemu wskazaniu pracownika odpowiedzialnego za dany etap
  • Kontrola czasu realizacji zadań, za pomocą analiz czasu pracy nad dokumentem w zadanym etapie
  • Stały dostęp do zawsze aktualnej informacji dot. zarejestrowanego dokumentu
  • Praca z dokumentami z dowolnego miejsca z dostępem do internetu
  • Przypomnienia o dokumentach oczekujących na podjęcie decyzji

Wejdź na stronę naszego wideo poradnika. Zobacz funkcje

Obieg dokumentów integruje się z systemem ERP.

Comarch DMS współpracuje z systemami Comarch ERP m.in. w zakresie wiązania dokumentów czy dodawania opisu analitycznego. W zależności od używanego systemu ERP zestaw dostępnych funkcjonalności może się różnić.

ERP Serwis posiada doświadczenie we wdrożeniach DMS Obieg Dokumentów.

Zapytaj o nasze doświadczenie. Zobacz referencje.
Zobacz nasze zaawansowane wdrożenie DMS w firmie Euroterminal Sławków sp. z o.o.. tutaj

Zapraszamy do kontaktu

Zobacz również:

Zapraszamy do kontaktu:

34 322 56 56

sekretariat@erpserwis.net

śledź nowości na naszym blogu: