Dostęp do not memoriałowych w module Sprzedaż

Okno not memoriałowych znajduje się w module Księgowość. Aby korzystać z not z module Sprzedaż można skorzystać z definiowanych pulpitów operatora.

Aby uruchomić pulpit operatora należy w module Sprzedaż wybrać z menu System – Ustawienia użytkownika.

Następnie należy zaznaczyć czek Pulpit operatora i zatwierdzić zmianę zielonym czekiem.

Komunikat należy potwierdzić.

Następnie zgodnie z komunikatem należy ponownie uruchomić moduł (przelogować się). Najlepiej zrobić to za pomocą opcji System – Koniec pracy.

Po ponownym uruchomieniu modułu po lewej stronie pojawi się dodatkowa listwa, na której znajdują się ikony dostępu do różnych narzędzi programu.

Na liście znajduje się również okno not memoriałowych.

Aby móc skorzystać z okna not memoriałowych należy dodać nowy pulpit. W tym celu należy kliknąć ikonę Dodaj pulpit.

Po kliknięciu Dodaj pulpit odszarza się opcja Dodaj panel a nowy pulpit widoczny jest w pasku.

Następnie należy dodać nowy panel przez kliknięcie ikony Dodaj panel.

Panel został dodany.

Następnie na utworzony panel należy „wyciągnąć” ikonę not memoriałowych przez przeciągnięcie jej z paska Konfiguracja – Księgowość na panel.

Przeniesiona ikona.

Po kliknięciu ikony otwiera się okno not memoriałowych.

Panele można dostosowywać wizualnie poprzez kliknięcie prawym przyciskiem w górny pasek okna a następnie klikając Ustawienia.

Opcja ta pozwala na zmianę koloru panelu.

Za pomocą ikony pinezki w prawym górnym rogu okna można je chować bądź mieć zawsze przypięte.