Różne sposoby budowania technologii produkcyjnych – technologia od wyrobu gotowego

Sposobów i metod budowania technologii w systemie Comarch ERP XL jest bardzo dużo, każdy Operator wybiera najlepszą dla niego metodę, mając wybór pomiędzy :

 • masowym dodawaniem wszystkich operacji, a następnie uzupełnianiem materiałów i danych dotyczących czasów planowania, gniazd i zasobów itp.
 • dodawaniem każdej operacji osobno, do której  dodatkowo uzupełniane są informacje  dot. materiałów i danych dotyczących czasów planowania, gniazd i zasobów itp.
 • wiązaniem operacji półproduktami
 • korzystaniem ze skrótów znajdujących się po lewej stronie okna
 • korzystaniem z przycisków funkcjonalnych
 • wykorzystanie menu kontekstowego

W krótkim szkoleniu chcielibyśmy Państwu przedstawić jedną z mniej wykorzystywanych metod, która w ostatnich wersjach została wzbogacona o nowe funkcjonalności tj. budowanie technologii od wyrobu gotowego. Na  zakładce Operacje,  dla  materiału  udostępniono  funkcję Dodaj  operację

dostępną spod menu kontekstowego dostępnego pod prawym pryciskiem myszy.

Dzięki tej opcji    możliwe  jest definiowanie dodatkowej operacji dla materiału i budowanie technologii począwszy od wyrobu gotowego:

Przykładowy sposób budowania technologii może teraz przebiegać w następujący sposób:

 • 1 krok –  dodajemy Operację ostatnią, w której wskazujemy, jaki wyrób gotowy ma powstać.

W naszym przykładzie będzie to wyrób: PP 1 DLA KLOSZA. Na produkt ten będą składały się takie  materiały jak : Materiał 2 w ilości 1 sztuki i Materiał 1 w ilości także 2 sztuk.

 • 2 krok – rozbudowujemy  strukturę  tego  produktu  i  definiujemy  z  jakich  materiałów  ma  powstać  materiał: PP 1 DLA KLOSZA. Zaznaczamy ten materiał i prawym klawiszem myszy otwieramy menu, gdzie wybieramy opcję: Dodaj operację.

Zostanie  w  ten  sposób  dodana  nowa  operacja.  Jest to operacja,  w  której  zdefiniujemy  sposób powstawania MAT1

 • 3 krok – wprowadzamy nazwę Operacji:  np. Montaż oraz czas planowany i definiujemy parametry operacji
 • 4 krok –  Na  Operacji  wybieramy  zakładkę Materiały, w której definiujemy materiały składające się na MAT1.  Produkt  czyli MAT1 mamy  już  automatycznie  dodany

Ilość wyrobu – w naszym przykładzie MAT1 mamy już automatycznie zdefiniowaną wraz z ilością wynoszącą 2 sztuki

 • 5 krok – zapisujemy okno ze zdefiniowaną Operacją

Nowo  dodana  operacja MONTAŻ   jest   wyświetlona  nad  operacją  z  wyrobem  gotowym (Operacja1). Tym samym dodaliśmy operację pośrednią, czyli uzupełniliśmy wyrób gotowy o nazwie PP 1 DLA KLOSZA o operację z wynikiem półproduktu MAT1. Powiązanie nastąpiło automatycznie, dzięki czemu Operator nie usiał łączyć operacji półproduktem za pomocą przycisku:

Powyżej zaprezentowana metoda może być dalej wykorzystywana w budowaniu powiązań.

Jeśli są Państwo zainteresowani zgłębieniem tego zagadnienia, uzyskaniem szczegółowych informacji oraz chcieliby Państwo zaktualizować swoją bazę Comarch ERP XL do najnowszej  wersji by móc korzystać z nowych raportów zapraszamy do kontaktu z nasza firmą i naszymi specjalistami ds. wdrożeń. Z przyjemnością  omówimy wymagania i zaproponujemy nowe rozwiązania.