Dynamicznie wybieranie wydruków na panelu produkcyjnym

Załóżmy, że nasz proces produkcyjny korzysta z dużej ilości półproduktów. Aby rozróżnić przeznaczenie półproduktów, gdy przechodzą pomiędzy stanowiskami roboczymi, należałoby je czymś oznaczyć, na przykład etykietą. Co w przypadku, gdy nasz proces produkcyjny jest na tyle złożony, że różne rodzaje półproduktów chcemy etykietować na różny sposób. W tym celu należy zastosować dynamiczne wybieranie wydruków.

Powiązania wydruków do gniazd roboczych

Aby zastosować dynamiczne wybieranie wydruków, należy najpierw zdefiniować w jakim momencie ma być drukowana jaka etykieta. Najprostszym sposobem, będzie wybranie na jakim gnieździe roboczym ma być wykonany dany wydruk. Z racji, że etykiety mogą być różnych rozmiarów i korzystać z różnych drukarek, możemy też zdefiniować z jakiej drukarki ma korzystać dany wydruk.

Automatyczny wydruk na panelu produkcyjnym

Mając przygotowany taki zestaw danych można teraz dodać do panelu produkcyjnego funkcjonalność, która pod jednym przyciskiem wyszuka dostępne wydruki, a następnie wydrukuje je na odpowiedniej drukarce. Wydruki te mogą być szablonami XLowymi lub w innym formacie umożliwiającym szybkie drukowanie na podstawie dynamicznych danych.

Po więcej informacji zapraszamy do ERP Serwis

34 322 56 56

sekretariat@erpserwis.net