Historia zmian w dokumentach w systemie Comarch ERP XL w wersji 2020.0

Szanowni Państwo, w najnowszej wersji systemu Comarch ERP XL producent wprowadził szereg zmian z zakresu Logistyki, Księgowości, CRM, Budżetów, współpracy z e-Sklepem  i Comarch My Point i wiele innych.

Przedstawiamy jedną z funkcjonalności, która niewątpliwie będzie pomocą dla Administratorów i Użytkowników systemu Comarch ERP XL. Mowa o Zapisywaniu historii modyfikacji  zmian   w dokumentach, która pozwala zidentyfikować Operatora i zmiany na dokumencie.

Zapisywanie historii modyfikacji  zmian   w dokumentach

Funkcjonalność obsługuje większość dokumentów tworzonych w obszarach Comarch ERP XL, tj.:

Obszar Zamówienia:

 • Zapytania i oferty: ZOS, ZOZ, OS, OZ,
 • Zamówienia: ZS, ZZ, ZW

Obszar Sprzedaż:

 • FS/FSK i spinacze, FW/FWK, WZ/WZK, PA/PAK, RA/RAK, TF, RS/RSK, KK, FSE/FKE i spinacze, WZE/WKE, FZL/FSL, FEL/KEL, FRR/FRK, KDZ, FWS/FKS, FWZ/FKZ,

Obszar Zakup:

 • FZ/FZK, (A)FZ/(A)FZK, PZ/PZK, PZI/PKI,

Obszar dokumentów magazynowych, wewnętrznych, reklamacji i  kaucji:

 • RW/RWK, PW/PWK, MMW/MMP/MM, WKA/WKK, PKA/PKK, DP, RLS/RLZ, PM/WM/MP, MMW/MMP, AWD/ZWM, (W)AWD/(W)ZWM,

Obszar Import:

 • SAD, FAI/FKI,

Obszar Księgowość:

 • PRG/PRK, NM, UNM/UNK, KMP, BO/BOK, Dekret, PRP, UP, NO, Zapis k/b

Obszar Produkcja:

 • ZK/ZD, ZP,  TP/KPR/KTP

Obszar Środki trwałe:

 • OT/OTK, AM/AMK/AMP, MW/MWK, LT/LTK, WN, RN, ZO, ZM, AK, PK, ZW, RT, ZMT, ZKZ, ZSA

Obszar CRM:

 • WH

Aby zapisywać historię zmian na dokumentach należy dokonać odpowiedniej konfiguracji w systemie w Konfiguracji, na zakładce Ogólne i Parametry 3:

Pełna historia wszystkich zapisów dot. zmian w dokumentach udostępniona jest w module Administrator pod przyciskiem Historia zapisów, dostępnym w menu systemowym:

Operacje, które są zapisywane do historii zapisów to:

 • Dodanie obiektu,
 • Modyfikacja obiektu,
 • Usunięcie obiektu,
 • Modyfikacja obiektów powiązanych, czyli: Modyfikacja płatności, Modyfikacja opisu analitycznego, Modyfikacja dekretacji, Modyfikacja powiązanych atrybutów, Modyfikacja powiązanych załączników.

Dla  każdej  z operacji zapisywany jest  czas  wykonania z  dokładnością  do  sekundy zgodnie z datą systemową  oraz  Operator wykonujący.  

W odpowiednich Modułach  przycisk Historia zmian widoczny jest po zaznaczeniu dokumentu z menu systemowego, a także  samym dokumencie pod ikoną:

Przykładowy zapis zmian na dokumencie wygląda następująco:

Historia zmian na dokumencie ZP:

W oknie Historii zmian widoczne są informacje:

 •   jakiego obiektu dotyczy historia,
 •  rodzaj wykonanej operacji na dokumencie,
 •  czas wykonania zmiany,
 •  Operator dokonujący zmian w dokumencie.

Dodatkowo okno posiada filtr umożliwiający filtrowanie listy za dany okres czasu.

Dotychczas informacje zapisywane np.  na zakładce Nagłówek dokumentów odnośnie modyfikacji dokumentu były niewystarczające w przypadku identyfikacji zmian i  pokazywały  jedynie ostatni Akronim Operatora, który zmieniał dokument.  W niektórych dokumentach np. Technologii Produkcyjnej (TP) lub Zleceniu Produkcyjnym (ZP) –  Akronim Operatora i datę Zmian. W interfejsie  nie była widoczna informacja o dokonanej czynności, która spowodowała modyfikację  i datach zmian.

Niewątpliwie nowa funkcjonalność, pozwoli szczegółowo śledzić zmiany dokonywane na dokumentach.

Aby uzyskać więcej szczegółów oraz zaktualizować swoją bazę Comarch ERP XL do najnowszej  wersji  zapraszamy do kontaktu z nasza firmą.

ERP Serwis

34 322 56 56

sekratariat@erpserwis.net

zobacz także: