Funkcjonalność zakresu czasu w raportach OLAP w Comarch ERP XL BI

 

Szanowni Państwo,

Pragniemy przypomnieć o bardzo ważnej funkcjonalności programu Comarch ERP XL Business Intelligence, która znacząco usprawnia pracę z raportami.

Comarch ERP XL Business Intelligence umożliwia tworzenie wielu rodzajów analiz, w tym raportów OLAP. W celu zwiększenia efektywności pracy z raportami, wprowadzono możliwość definiowania zakresu dat przy uruchamianiu raportów typu OLAP.

Na etapie tworzenia nowego raportu Użytkownik ma możliwość wybrania opcji definiowania dat:

Po wybraniu w/w opcji pojawi się okno dialogowe, które będzie poprzedzało każdorazowe uruchomienie raportu:

Dzięki temu rozwiązaniu można analizować dane zbiorcze w wybranym zakresie czasu.

To bez wątpienia pozwoli Państwu uzyskać z analiz dokładnie takie dane, jakie są aktualnie wymagane. Ponadto umożliwia to analizowanie dowolnych okresów czasu, które niekoniecznie są pełnymi tygodniami/miesiącami/latami – zwiększy to znaczenie elastyczność prowadzonych analiz.

Comarch ERP BI jest kompatybilny z systemami ERP Altum, ERP XL oraz ERP Optima. BI, czyli Bussiness Intelligence,  to narzędzie pozwalające na bieżące monitorowanie kondycji przedsiębiorstwa poprzez analizę danych i generowanie na ich podstawie predefiniowanych raportów i pulpitów managerskich. Powstałe analizy mają kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji strategicznych czy finansowych w przedsiębiorstwie.