Historia komunikatów w ERP XL

Comarch ERP XL zawiera bardzo ciekawe narzędzie diagnostyczne. W module Administrator jest okno Historia komunikatów.

Zapisują się tutaj wszystkie komunikaty, jakie pojawią się użytkownikom systemu w postaci zrzutów ekranu. Można w ten sposób szybciej zlokalizować przyczynę problemu. Po otwarciu ukazuje nam się lista komunikatów.

Można przefiltrować ją po miesiącu wystąpienia, po operatorze, typie, module, ale można też napisać własne filtry. Po wejściu w jeden rekord zobaczymy szczegóły tego wpisu.

Kliknięcie w błyskawicę, czy to na liście, czy wewnątrz komunikatu, pokaże nam zrzut ekranu z momentu wystąpienia komunikatu.

Do tego, żeby historia się zapisywała, trzeba odpowiednio ustawić konfigurację. Otwieramy Konfiguracja -> Ogólne -> Parametry 3 -> pola w grupie Zapisuj komunikaty systemowe.

Należy zaznaczyć komunikaty, które chcemy zapisywać, a na koniec wybrać operatorów, którym to ma działać. Można to też włączyć na karcie operatora.