Import elementów dokumentów handlowych z arkusza

Szanowni Państwo,

informujemy, że od wersji 2021.0 Comarch ERP XL została udostępniona opcja importu elementów na dokumenty handlowe (czyli pozycji dokumentów – towarów, usług). Wcześniej taka opcja dostępna była tylko na zamówieniach.

Funkcjonalność importu elementów z arkusza kalkulacyjnego udostępniona została na formatkach dokumentów:

 • FZ – faktura zakupu
 • FRR – faktura VAT RR
 • PZ – przyjęcie zewnętrzne
 • PZI – przyjęcie importowe
 • PKA – przyjęcie towarów kaucjonowanych
 • PW – przyjęcie wewnętrzne
 • FS – faktura sprzedaży
 • WZ – wydanie zewnętrzne
 • PA – paragon
 • WKA – Wydanie towarów kaucjonowanych
 • FSE – faktura sprzedaży eksportowa
 • WZE – wydanie zewnętrzne eksportowe
 • FW – dokument wewnętrzny
 • RW – rozchód wewnętrzny
 • PW – przychód wewnętrzny
 • MMW – przesunięcie międzymagazynowe wydanie

Stosowna opcja dodana została w menu przycisku Dodaj oraz w menu kontekstowym listy elementów dokumentu.

Aby system prawidłowo zaimportował elementy z pliku musi być on od odpowiednio przygotowany.
W arkuszu powinny znaleźć się co najmniej kolumny [KOD] i [ILOŚĆ] lub [ILOŚĆJMPOM]. Do importu danej pozycji koniczne jest wypełnienie kolumny [KOD], natomiast kolumny ]ILOŚĆ], [ILOŚĆJMPOM] nie muszą być wypełnione. Obsługiwane są jeszcze kolumny [CENA], [JMPOM], [PRZELICZL], [PRZELICZM], ale ich obecność w arkuszu nie jest obowiązkowa.

Pełny szablon:

Natomiast tak jak napisano powyżej, w arkuszu powinny zaleźć co najmniej kolumny [KOD] i [ILOŚĆ] lub [ILOŚĆJMPOM}, zatem wystarczy tylko kolumna [KOD] i [ILOŚĆ], a uzupełniona wartościami może być tylko kolumna [KOD] – tylko ona jest obowiązkowa.

Wtedy przy imporcie kodów towarów pojawi się odpowiednie ostrzeżenie, że wpisana jest niepoprawna ilość, zatem pozycje zostaną zaimportowane w ilości 1.

W powyższym przykładzie ceny, które zostały pobrane na fakturę FS są cenami obowiązującymi w cenniku w systemie. Jednak jeżeli w arkuszu do importu wpisane zostaną inne ceny, to one będą nadrzędne
i pojawią się na dokumencie.

Przykład: