Książka nadawcza z Comarch DMS

Comarch DMS umożliwia wyeksportowanie książki nadawczej z pism wychodzących. Książka nadawcza może być generowana na wskazanym w konfiguracji etapie umożliwiając wygenerowanie książki tylko z pism zatwierdzonych. Informacje na książkę nadawczą pobierane są bezpośrednio z karty obiegowej dzięki temu nie ma konieczności ręcznego uzupełniania tych informacji.

Jeśli realizowana jest wysyłka pism poleconych i zwykłych możliwe jest filtrowanie dokumentów po rodzaju wysyłki. Spowoduje to że pocztowa książka nadawcza wygenerowana będzie tylko np.: dla listów poleconych. Możliwe jest wysłanie takiego wydruku bezpośrednio na drukarkę.

Uprawnienie do wydruku książki nadawczej nadawane jest przez administratora systemu na danym pracowniku:

Możliwe zdefiniowanie jest następujących pól z karty obiegowej, które przeniesione zostaną na wydruk: