Konfiguracja programu lojalnościowego w Comarch ERP XL

System Comarch ERP XL posiada obsługę programu lojalnościowego, polegającą na gromadzeniu punktów przez kontrahentów i ich wykorzystywaniu w postaci nagród lub budżetów rabatowych.

W artykule przedstawiona została wymagana konfiguracja systemu, aby punkty mogły zostać naliczane. Co istotne, pełna funkcjonalność obsługi punktów lojalnościowych wymaga posiadania licencji serwerowej: XL Program lojalnościowy.

W zależności od programu lojalnościowego firmy,  liczenie punktów ze sprzedaży możemy ustawić za pomocą:

  1. Przelicznika w ogólnej konfiguracji, zakładka CRM, co oznacza, że liczenie odbywać będzie się dla sumy z dokumentu i będzie zapisywane oraz prezentowane na nagłówku:
  1. Przelicznika na towarach, czyli punkty wyliczane i prezentowane są na pozycjach z towarami objętymi punktami lojalnościowymi. Na wzorcu towaru lub na karcie towaru na zakładce Inne za pomocą plusa należy dodać przelicznik naliczania punktów lojalnościowych.

W obu przypadkach należy wybrać sposób naliczania punktów:

  • progowo (po przekroczeniu ustawionej w przeliczniku wartości lub jej wielokrotności naliczana jest określona ilość punktów lub jej wielokrotność)
  • proporcjonalnie (punkty wyliczane są za każdy wydany grosz).

Dodanie przelicznika w odpowiednim miejscu systemu warunkuje sposób wyliczania i zapisywania punktów na dokumentach. Przy czym w pierwszej kolejności sprawdzane jest ustawienie
w konfiguracji CRM. Jeśli na dany dzień nie został tam ustawiony przelicznik, wówczas ‘przeszukiwane’ są karty towarów znajdujących się na dokumencie.

Po wprowadzeniu konfiguracji dotyczącej sposobu i progu naliczania punktów, w systemie należy oznaczyć kontrahentów uczestniczących w programie.

Ostatnim punktem konfiguracyjnym jest zaznaczenie parametru Naliczaj punkty w programie lojalnościowym na definicji dokumentów ZS, FS, FSE oraz PA (zakładka Inne). Dopiero jego zaznaczenie spowoduje, że punkty będą naliczane na dokumentach wystawionych kontrahentowi przypisanemu do programu lojalnościowego, czyli dokument musi być wystawiony w okresie uczestnictwa w programie.

Aby wyliczone na dokumencie punkty zostały przyznane kontrahentowi, dokument musi zostać całkowicie rozliczony. Wówczas ilość punktów z dokumentu automatycznie powiększy pulę punktów naliczonych kontrahentowi. W sytuacji odwrotnej, czyli usunięcia całkowitego rozliczenia dla dokumentu, punkty na nim naliczone zostaną ‘odebrane’ kontrahentowi, czyli pomniejszą pulę punktów naliczonych.

Widok historii punktów lojalnościowych: