Odbieranie punktów lojalnościowych w Comarch ERP XL

System Comarch ERP XL posiada obsługę programu lojalnościowego, polegającą na gromadzeniu punktów przez kontrahentów i ich wykorzystywaniu w postaci nagród lub budżetów rabatowych. Sposób konfiguracji systemu dla punktów lojalnościowych został przedstawiony w poprzednim wpisie.

Punkty już przyznane kontrahentowi można wykorzystać na dwa różne sposoby:

 • w postaci nagrody lub
 • kwoty do wykorzystania zapisanej na budżecie rabatowym kontrahenta.

Dostęp do tych operacji jest możliwy tylko w przypadku posiadania licencji serwerowej: XL Program lojalnościowy.

NAGRODA

Aby móc odebrać nagrodę, należy najpierw zdefiniować katalog nagród, czyli na właściwych kartach towarowych ustawić, że dany towar jest Nagrodą wraz z ilością punktów należnych za wydanie jednostki danego towaru (wartości zawsze ujemne!).

Uwaga: Towar w danym okresie czasu nie może stanowić jednocześnie nagrody oraz źródła naliczania i odbierania punktów. Dlatego przy oznaczeniu go jako Nagroda ustawienia przelicznik a punktów stają się nieaktywne.

Nagrodę można zamówić jedynie na zamówieniu sprzedaży.

BUDŻET RABATOWY

Inną opcją odbioru zgromadzonych punktów jest przeliczenie ich na budżet rabatowy. Operacja Przeliczaj punkty lojalnościowe na budżety dostępna jest pod przyciskiem z dwóch poziomów:

 • Z listy kontrahentów, wyliczany jest zbiorczo jeden budżet dla wielu kontrahentów,
 • Z okna Punkty lojalnościowe konkretnego kontrahenta, wyliczenie indywidualnie dla tego kontrahenta.

Przed wykonaniem operacji zawsze wyświetlane jest okno z parametrami:

Budżet rabatowy:

 • Twórz nowy budżet – dla wskazanych kontrahentów zostanie utworzony nowy budżet, na którym zostanie ustawiona proponowana nazwa PUNKTY LOJALNOŚCIOWE z kolejnym numerem nie istniejącym w danej bazie.
 • Wybierz budżet – możliwość wskazania istniejącego budżetu rabatowego kontrahenta
 • Powiększaj wartość budżetu przyznanego kontrahentowi (aktywne tylko gdy wybrana opcja Wybierz budżet)
  • parametr zaznaczony wskazuje, że wyliczona kwota zostanie dodana do już istniejącej kwoty na budżecie,
  • parametr nie zaznaczony nie pozwoli na przeliczenie punktów dla kontrahenta już istniejącego w budżecie.

Przelicznik punktów:

 • Wskazana ilość zgromadzonych punktów zostanie przeliczona na wskazaną wartość
 • Sposób naliczania wartości: progowo (po przekroczeniu ustawionej w przeliczniku ilości punktów lub jej wielokrotności naliczana jest określona wartość lub jej wielokrotność) lub proporcjonalnie (wartość wyliczana jest co do grosza za każdy zgromadzony punkt).

Oznacz przeliczone punkty jako odebrane:

 • przy zaznaczonym parametrze ilość przeliczonych punktów zostanie oznaczona jako Odebrane (zakładka CRM / Program lojalnościowy) i automatycznie pomniejszy ilość punktów zgromadzonych przez kontrahenta.