Korekta danych

Szanowni Państwo,

już od wersji 2019.0 Comarch ERP XL dostępny jest nowy typ korekty dokumentu handlowego sprzedaży – korekta danych. Poniżej przybliżamy jego funkcjonalności.

Za pomocą dokumentu Korekta danych Użytkownik może dokonać korekty z tytułu:

  • zmiany kontrahenta głównego, docelowego, płatnika,
  • zmiany danych ww. kontrahentów, poprzez zmianę adresu/adresów na korekcie,
  • zmianę formy i/lub terminu płatności.

Korekta danych została udostępniona dla faktur sprzedaży: FS, (s)FS, (S)FS, RA, FSL, FSE, (s)FSE, (S)FSE, FEL oraz wydań: WZ, WZE, WKA. Do jej wykonania służy stosowna opcja dostępna – Korekta danych – na poszczególnych zakładkach listy dokumentów handlowych oraz w historii kontrahenta.

Jednak, aby użytkownik mógł wykonać korektę danych, musi posiadać odpowiednie uprawnienie znajdujące się na karcie operatora.

Korekta kontrahenta

Możliwość korygowania kontrahenta dedykowana jest dla przypadku, gdy transakcja fizycznie została prawidłowo przeprowadzona, klient otrzymał właściwy towar, natomiast omyłkowo na dokument sprzedaży wprowadzono niewłaściwego kontrahenta (nieprawidłowe dane). Korektą danych można ‘poprawić’ kontrahenta głównego, docelowego i płatnika, tj. zmienić go na formatce korekty danych.

Po zmianie Klienta w systemie pojawi się komunikat:

Zmiana kontrahenta głównego możliwa jest wyłącznie, jeżeli do dokumentu nie zarejestrowano dotąd korekty innej niż korekta danych. Jeżeli dokument był już korygowany, wówczas kontrolka z kontrahentem głównym pozostaje nieaktywna. W przypadku zmiany kontrahenta docelowego i płatnika takiej restrykcji już nie ma.

Uwaga: Korekta danych nie dokonuje zmiany rodzaju transakcji, nawet wówczas, gdy dla ‘prawidłowego’ kontrahenta należałoby zastosować inny rodzaj transakcji, niż wynikał z kontrahenta błędnie wprowadzonego na fakturę. W takich przypadkach Użytkownicy oprócz korekty danych dla prawidłowego kontrahenta mogą wygenerować kolejną korektę na z tytułu zmiany stawki VAT z wyłączoną opcją uwzględniania w jpkvat. ‘Poprawy ’ rodzaju transakcji można natomiast dokonać za pomocą dokumentów Avista rejestrowanych wprost w Rejestrze VAT.

Na korekcie danych System tworzy automatycznie stosowne ‘pary’ płatności na podstawie nierozliczonych płatności dokumentu korygowanego:

  • Zobowiązanie na ‘niewłaściwego’ Płatnika, automatycznie kompensowane z płatnością dokumentu korygowanego,
  • Należność na ‘właściwego’ Płatnika.

Korekta formy i/lub terminu płatności

Za pomocą korekty danych można również skorygować formę, czy też termin płatności transakcji. Wystarczy wygenerować korektę danych dla tego samego kontrahenta, co kontrahent na oryginalnym dokumencie i ustalić prawidłową formę, czy też termin płatności na zakładce [Ogólne] korekty danych lub bezpośrednio na jej płatnościach, na zakładce [Płatności].

Uwaga: Korekta danych z tytułu zmiany formy/terminu płatności powinna być rejestrowana wówczas, jeżeli została ona ustalona błędnie na fakturze. W takim przypadku korekta danych ma za zadanie skorygowanie błędnie ustalonych warunków płatności. Jeżeli zaś parametry te zostały na fakturze określone w prawidłowy sposób, Klient natomiast uzyskał zgodę na ich zmianę, np. na przedłużenie terminu płatności, wówczas powinna zostać zarejestrowana Prolongata, a nie korekta danych.