Nowa wersja Programu Comarch ERP XL 2020.2- Zmiany w obszarze logistyki

Na koniec ubiegłego miesiąca producent oprogramowania firma Comarch wypuściła na rynek nową wersję swojego programu ERP XL. W wersji tej wprowadzono kilka zmian usprawniających pracę użytkownikom w programie, które zostaną opisane poniżej.

Usuwanie dokumentów pomocniczych podczas usuwania korekt zbiorczych

W nowej wersji została wprowadzona ergonomia usuwania korekt zbiorczych. W poprzednich wersjach, jeśli operator chciał całkowicie usunąć dokument korekty zbiorczej, musiał najpierw usunąć dokumenty w niej spięte, a dopiero na końcu nagłówek dokumentu.

Od opisywanej wersji istnieje możliwość usunięcia korekty zbiorczej z równoczesnym usunięciem wszystkich dokumentów w niej spiętych. Wystarczy odpowiedzieć pozytywnie na pytanie zadawane przez system:

Podobna funkcjonalność została także udostępniona, gdy chcemy anulować dokument korekty zbiorczej. Operator w oknie anulowania dokumentu może zaznaczyć odpowiedni parametr, który spowoduje także anulowanie spiętych dokumentów:

Wykluczanie z księgowania dokumentów pomocniczych korekty zbiorczej do spinaczy elementów

Wprowadzony został opcjonalny mechanizm automatycznego oznaczania parametrem Nie księguj dokumentów PZK, WZK, WKE generowanych jako korekty pomocnicze korekt zbiorczych (Z)FZK, (Z)FZK, (Z)FKE do spinaczy elementów (s)FZ, (s)FS, (s)FSE. Mechanizm ten zostanie zastosowany, jeśli na definicji spinacza włączony zostanie parametr Nie księguj dokumentów spiętych korekty zbiorczej do spinaczy elementów. Parametr ten jest nadrzędny w stosunku do parametru Nie księgować definicji PZ, WZ, WZE:

Edycja numeru obcego na zatwierdzonym dokumencie FAI/FKI

Od wersji 2019.1 producent umożliwił zmianę numeru obcego na zatwierdzonej fakturze zakupu/sprzedaży.

W najnowszej wersji ta funkcjonalność została rozszerzona o dokumenty importowe FZI/FKI.

Możliwość ta oparta jest na tym samym prawie Edycja numeru obcego na zatwierdzonym dokumencie handlowym zakładki [Parametry]/[Handlowe] karty Operatora: