Książka nadawcza – Comarch DMS

Comarch DMS daje możliwość wydruku książki nadawczej z dokumentów w ramach obiegu dokumentów. Książka nadawcza najczęściej stosowana jest przy wysyłce faktur, pism wychodzących z firmy.

Aplikacja obiegu dokumentów daje możliwość indywidualnej konfiguracji pól dla danego typu obiegu. Dodatkowo możliwe jest określenie, na którym etapie możliwe jest wygenerowanie wydruku z dokumentów.

Aby możliwy był wydruk listy nadawczej konieczne jest powiązanie pól w karcie obiegowej z książką nadawczą. Wiązanie pól odbywa się w definicji obiegu:

W polu dane własne można dopisać własną uwagę do całej książki nadawczej.

Aby możliwe było powiązanie konkretnych pól, muszą się one wcześniej znajdować na karcie obiegowej:

Po zdefiniowaniu pól oraz powiązaniu ich z książką nadawczą i stworzeniu dokumentów w ramach danego obiegu możliwy jest wydruk książki nadawczej dostępny z poziomu listy dokumentów.

Tak wygenerowaną książkę nadawczą można wydrukować za pomocą opcji drukuj z lewej strony.