Nowa matryca stawek VAT dla towarów w programie Comarch ERP XL w wersji 2020.0

Ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadza nową matrycę stawek VAT, opartą na kodach CN Nomenklatury Scalonej dla towarów oraz na symbolach PKWiU 2015 dla usług. Zmiany w tym zakresie wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020.

W poprzedniej wersji 2019.3 wprowadzone zostały poniższe zmiany w zakresie kodów CN:

Formatowanie kodu na formatce i liście kodów CN

  • Stawka VAT na kodzie CN
  • Dłuższy Opis kodu CN
  • Aktualizacja kodów PCN towarów po zmianie kodu CN
  • Zmiany na liście kodów CN

W najnowszej wersji programu wprowadzono dalsze zmiany.

Najważniejsze z nich zostaną opisane w artykule poniżej.

Zmiany w zakresie VAT w Comarch ERP XL 2020.0

Import kodów CN z arkusza kalkulacyjnego

Udostępniona została możliwość dodawania kodów CN poprzez import z arkusza kalkulacyjnego. Służy do tego  przycisk pod listą kodów CN:

W importowanym pliku powinien znajdować się arkusz o nazwie [Kody CN], a w nim kolumny: KOD, OPIS, JEDN. UZUP., MASA NETTO, JEDN. PRZELICZ., WYSYŁAJ DO SENT, STAWKA VAT, FLAGA VAT. Wypełnienie kolumny KOD jest wymagane.

Seryjna aktualizacja stawek VAT na kodach CN

Za pomocą  opcji, dostępnych w menu kontekstowym listy kodów CN Użytkownik może dokonać seryjnej zmiany stawki/flagi VAT na kodach CN. Operacja taka może być pomocna zwłaszcza wobec tych kodów CN, które były zdefiniowane w bazie przed udostępnieniem na kodach CN informacji o stawce VAT, w konwersji do wersji 2019.3 bowiem System przypisał im wszystkim zerową stawkę VAT i to Użytkownik powinien zadbać o jej ustawienie na właściwym poziomie.

W ramach ww. opcji Użytkownik ma do wyboru dwa rodzaje operacji:

  1. seryjną zmianę stawki VAT dla zaznaczonych kodów CN na podstawie stawki podanej przez Użytkownika :
  • zmianę stawki VAT na podstawie wskazanego arkusza kalkulacyjnego

Aktualizacja stawek VAT towarów na podstawie stawki VAT kodu CN

Po ustaleniu/zmianie stawki VAT na kodzie CN Operator ma możliwość dokonania zmiany tejże stawki na wszystkich kartach towarowych oraz grupach towarowych, na których przypisano dany kod CN. Funkcjonalność ta będzie przydatna szczególnie wówczas, gdy ustawodawca zmieni zasady opodatkowania towarów wchodzących w zakres danego kodu CN. Ww. operacja dostępna jest w menu kontekstowym listy kodów CN i można ją wywołać dla wielu zaznaczonych kodów CN:

Zmiana stawki VAT towaru po zmianie jego kodu CN

Funkcjonalność automatycznej zmiany stawek VAT na karcie towaru w wyniku zmiany na nim kodu CN została obsłużona w podobny sposób, jak to ma miejsce podczas ustalania/zmiany symbolu PKWiU, z tym, że zmiana na stawkę 0,00 jest poprzedzana stosownym pytaniem:

Zapraszamy do ERP Serwis

34 322 5656

sekretariat@erpserwis.net