Przesyłanie dokumentów eksportowych do Comarch EDI

W Comarch ERP XL 2020.0 umożliwiono przesyłanie dokumentów eksportowych do systemu Comarch EDI (ECOD).

Przesyłanie WZE do pliku DASADV i przesyłanie faktur do pliku INVOICE.

Generowane dokumenty zapisywane są w domyślnej lokalizacji ustalonej w konfiguracji komputera – zakładka [Wymiana danych].

Lista dokumentów WZE – Eksport do formatu ECOD

Na liście dokumentów WZE dodano przycisk – Eksport do formatu ECOD. Opcja te nie jest dostępna w starszych wersjach.

Po wskazaniu dokument WZE, a następnie przycisku

możliwe jest utworzenie do wskazanego dokumentu, pliku Awiza wysyłki (plik zgodny ze specyfikacją DASADV). Możliwe jest wygenerowanie równocześnie wielu plików przez zaznaczenie dokumentów do eksportu na liście oraz wysyłanie korekt, czyli WKE.

Lista faktur eksportowych FSE – Eksport do formatu ECOD

Natomiast na liście faktur eksportowych poszerzono działanie przycisku o opcję Eksport do formatu ECOD. Wcześniej możliwe było wygenerowanie pliku jedynie do formatu comma.

Po wybraniu opcji Eksport do formatu ECOD możliwe jest utworzenie do wskazanej faktury pliku xml (plik zgodny ze specyfikacją INVOICE). Możliwe jest wygenerowanie równocześnie wielu plików przez zaznaczenie wielu dokumentów do eksportu na liście.

Możliwe jest wysyłanie dokumentów FSE, (s)FSE, (S)FSE oraz korekt do nich czyli FKE, (s)FKE, (S)FKE.

Jeśli eksportowana faktura wystawiona jest w innej walucie niż PLN wówczas wszystkie wartości w pliku Invoice również będą prezentowane w tej walucie. Dodatkowo w przeznaczanym do tego polu (<InvoiceCurrency>) zapisywana jest informacja o walucie dokumentu.

Po więcej informacji zapraszamy do ERP Serwis

34 322 5656

sekretariat@erpserwis.net