Nowości w produktach Comarch

 

Szanowni Państwo,

W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy przybliżyć nowe funkcjonalności, jakie zostały wprowadzone do produktów Comarch w 2019 roku.

Pierwszą z nowości jest dodanie nowych funkcjonalności do aplikacji Comarch DMS, bowiem pod koniec 2018 roku ukazał się Comarch DMS 2019.0. Wśród ulepszeń aplikacji znaleźć można:

  • Wybór numeru rachunku bankowego w kontrolce Dokument ERP XL, który zostaje automatycznie przenoszony na płatność do danego dokumentu w Comarch ERP XL.
  • Automatyczny zapis karty obiegu w pierwszym etapie.
  • Przenoszenie załączników z wielu kontrolek na Dokument ERP XL.
  • Rozbudowa funkcjonalności Danych Tabelarycznych m.in. poprzez mechanizm blokowania dodawania i/lub usuwania pozycji a także blokadę edycji kolumn.

Dodatkowo wprowadzono także usprawnienia w ergonomii pracy, które dotyczą między innymi:

  • Blokady możliwości pracy z dokumentem dla wielu użytkowników jednocześnie.
  • Możliwości dostosowania szerokości panelu z drzewem katalogów i typów obiegów oraz listą dokumentów z poziomu szczegółów karty obiegu.
  • Automatycznego zapamiętywania szerokości kolumn na zakładce opisu analitycznego.
  • Nowego trybu wyszukiwania dla kontrolki typu lista. W konfiguracji elementu na karcie obiegu został udostępniony  parametr, który umożliwia uruchomienie wyszukiwania po dowolnym ciągu znaków.

Wraz z 2019 rokiem wprowadzona została także nowa wersja Comarch B2B, która stanowi dostosowanie wspomnianej aplikacji do nowej wersji Comarch ERP XL 2019.

 

Rok 2019 to także nowa wersja Comarch ERP XT. Zmiany w aplikacji wynikające ze zmian przepisów to między innymi wprowadzenie zmian w księgowaniu kosztów w taki sposób, aby obsłużyć nowe przepisy dotyczące odliczenia kosztów używania samochodów osobowych na potrzeby działalności gospodarczej. W nowej wersji na formularzu produktu oraz na pozycji dokumentu w rejestrze VAT można wskazać % jaki z danej kwoty ma być zaksięgowany w koszty. Dodatkowo wprowadzono także następujące nowości:

  • możliwość naliczenia deklaracji PIT-36L wraz z złącznikami PIT/B oraz PIT/BR na formularzach obowiązujących za rok 2018 wraz z ich wydrukami oraz eksportem do systemu e-Deklaracji.
  • zmiany ergonomiczne związane z wyliczaniem średniego rabatu na dokumencie. Obecnie pole rabat w nagłówku wykazuje średni rabat dokumentu i jest aktualizowany po każdej modyfikacji pozycji danego dokumentu.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem większej ilości informacji na temat nowych wersji produktów Comarch, prosimy o kontakt.