Nowa wersja Comarch ERP Enterprise (CEE) 6.2

Z przyjemnością prezentujemy udostępnioną przez Comarch nową odsłonę systemu Comarch ERP Enterprise (CEE) w wersji 6.2. Oprócz wielu nowych funkcji w różnych obszarach biznesowych, wprowadzono znaczące usprawnienia w zakresie wydajności, UI oraz aspektów technicznych.

Szczególną uwagę zwrócono na nowy interfejs użytkownika (UI) oraz poprawioną ergonomię pracy. W całym systemie udostępniono zupełnie nowe, alternatywne interfejsy które odpowiadają obecnym trendom i podnoszą atrakcyjność wizualną systemu. Dzięki nowej, szybszej infrastrukturze, a także optymalizacji kluczowych procesów systemowych, udało się jeszcze bardziej podnieść wydajność CEE. Jest to szczególnie istotne dla Klientów którzy korzystają z integracji CEE z systemami zewnętrznymi.

Szereg nowości funkcjonalnych wprowadzony w systemie również znacznie ułatwia korzystanie z CEE. Jako jeden z przykładów można wymienić nowy rodzaj materiału „narzędzia”, który może być wykorzystywany w procesach dotyczących zakupów, logistyki magazynowej czy dystrybucji. Nowy rodzaj materiału został również dodany do całego procesu produkcyjnego: od planowania przez zlecenie aż do rozliczenia produkcji, dzięki czemu można lepiej określić związane z nim koszty.

Nowe funkcje w ramach modułu Logistyka magazynowa to między innymi: nowy status „zapas specjalny” na zwrot wadliwych lub zarezerwowanych artykułów, możliwość ustawienia automatycznej rezerwacji towaru czy usprawnienie usługi zleceń magazynowych towarów o numerach seryjnych. W nowej wersji dodano również wsparcie dla rozliczania podatku MOSS (mini one stop shop). Dzięki tej funkcji firmy, które posiadają rynki zbytu w różnych krajach EU, a pozostają poniżej pewnego określonego progu obrotów, mogą rozliczać podatek VAT dla wszystkich krajów centralnie w CEE.

Warto też zauważyć, że zaimplementowano wiele nowinek technicznych w zakresie podpisu cyfrowego jako dodatkowego potwierdzenia tożsamości w kontekście RODO oraz bezpieczeństwa przechowywania dokumentów. Dzięki automatyzacji za pomocą workflow oraz akcji seryjnych na listach osiągnięto dodatkowe uproszczenie procesów biznesowych w różnych obszarach systemu.

Comarch ERP Enterprise to oprogramowanie klasy ERP, z którego korzysta wiele firm z branż takich jak produkcja, sprzedaż hurtowa czy detaliczna. Ten nowoczesny, oparty na przeglądarce internetowej system ERP może z powodzeniem mapować struktury firmy, również tej wielofirmowej. Rozwiązanie posiada bardzo wysoką wydajność i skalowalność, działa na różnych platformach bazodanowych jak i systemach operacyjnych. Otwarta architektura CEE pozwala integrować własne moduły i aplikacje, a za spójność danych i łatwość integracji z rozwiązaniami zewnętrznymi odpowiada m.in. silnik integracji usług biznesowych (BIS).
CEE jest systemem zaliczanym do grona rozwiązań ERP 4.0 wzbogaconym i zintegrowanym z szeregiem nowoczesnych rozwiązaniami Comarch: POS, mPOS, MOS, OCR, DMS, e-Sklep czy BI. Wzmocnienie oferty ERP 4.0 było i jest jednym z priorytetów z rozwoju systemu, dlatego już teraz pracujemy nad kolejnymi integracjami jak na przykład z Comarch Magazynier.

System cieszy się niezmiennie wysoką popularnością na rynku europejskim, szczególnie w rejonie DACH i Francji za czym przemawia wzrost sprzedaży w 2020 roku kształtujący się na poziomie 10% r/r.. Warto też podkreślić, że CEE rośnie w siłę również w Polsce. Intensywny rozwój systemu pod kątem wymagań rynku i przepisów prawa zaowocował pierwszym bezpośrednim wdrożeniem CEE w Polsce.