Praktyczne Wykorzystanie Wielowartościowych Atrybutów SQL

Atrybuty w systemie COMARCH ERP XL są niezwykle przydatnym narzędziem, dzięki któremu możemy zapisywać kluczowe dla nas informacje na niemal każdym obiekcie w obrębie systemu.

Najczęściej używanymi typami atrybutów są proste, jednowartościowe pola tekstowe, w które wpisujemy najróżniejsze informacje. Dzięki temu możemy dowolnie rozszerzać pulę pól przechowujących informacje na dowolnym dokumencie.

Bardziej rozbudowanym typem atrybutu jest Atrybut SQL. Aby w pełni wykorzystać potencjał takiego atrybutu wymagana jest znajomość struktury bazy danych systemu COMARCH oraz języka strukturalnego języka zapytań SQL.

Aby utworzyć Atrybut SQL należy otworzyć moduł Administrator, a następnie wejść w zakładkę „Narzędzia” oraz kliknąć na ikonkę „Atrybuty”, oraz dodać nową klasę atrybutu.

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie odpowiednich pól w oknie klasy atrybutu. Z listy rozwijanej należy wybrać typ „SQL”, oraz nadać unikalną nazwę atrybutu. Jeśli chcemy, aby nasz atrybut pozwalał na wybór kilku opcji należy również zaznaczyć okienko „Wielowartościowy”.

W zakładce SQL należy napisać zapytanie do bazy danych, które zwróci listę opcji do wyboru. W tym przypadku otrzymamy listę cenników. Należy również pamiętać o dołączeniu obiektów, na których ma być widoczny nowy atrybut.

Podczas dodawania atrybutu do obiektu wyświetli się okno, dzięki któremu można dodać interesujące nas dane. Wynik dodania kolejnych atrybutów widzimy w oknie „Wartości Atrybutu”. Taki atrybut można wykorzystać w celach informacyjnych dla operatora systemu lub do dedykowanej dla klienta modyfikacji rozbudowującej możliwości systemu.

Dodane atrybuty można wykorzystać m.in. do modyfikacji Konfiguratora Produktu, gdzie cena asortymentu będzie dodawana zgodnie z wybraną grupą cenową powiązaną z kontrahentem, dla którego przygotowywane jest zamówienie sprzedaży.