Nowa wersja Comarch ERP Optima – moduł Płace i Kadry

Od niedawna klienci programu Comarch ERP Optima mogą korzystać z nowej wersji 2019.3 

  1. W wersji tej pojawiła się między innymi możliwość generowania deklaracji ZUS RPA dla nauczycieli. Podczas naliczania deklaracji rozliczeniowej, automatycznie zostanie utworzony raport ZUS RPA z wykazanym okresem pracy nauczycielskiej, jeśli pracownik jest nauczycielem i wykonywał pracę nauczycielską. Na formularzu danych kadrowych pracownika dodano parametr Nauczyciel, który należy zaznaczyć tym pracownikom, którzy wykonują pracę nauczycielską. W modułu Płace i Kadry Plus dodatkowo jest możliwość seryjnego zaznaczenia parametru Nauczyciel dla zaznaczonych pracowników za pomocą seryjnej zmiany wartości pola.
  2. Zmieniono również wysokość kwot wolnych od potrąceń dla zasiłków ZUS. Nowe wartości obowiązujące od 1.03.2019 to:

514,30 zł – dla potrąceń alimentacyjnych, 

848,60 zł – dla potrąceń z innych tytułów. 

Należy pamiętać, że powyższe wartości automatycznie będą ustawione w nowych bazach danych utworzonych w wersji 2019.3. Sama konwersja bazy danych do wersji 2019.3 nie spowoduje zmiany kwoty wolnej. Użytkownik powinien sam zmienić te wartości w grupach ograniczeń potrąceń. 

  1. Umożliwiono także eksport sprawozdania GUS Z-12 do pliku *.csv za 2018 rok.

Zachęcamy do instalacji nowej wersji !